A A A K K K
для людей із порушенням зору
Скалатська міська об’єднана територіальна громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Статут Скалатської ОТГ

С Т А Т У Т

                Скалатської міської об’єднаної територіальної громади

ПРЕАМБУЛА

          Цей Статут, відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів, визначає систему місцевого самоврядування Скалатської  міської об’єднаної територіальної громади, форми та порядок діяльності територіальної громади, її органів та посадових осіб, гарантії прав жителів сіл, селищ та міст, які входять до складу об’єднаної територіальної громади.

    Статут має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування в Скалатській міській об’єднаній територіальній громаді.

 

РОЗДІЛ І

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1.1.Загальна характеристика Скалатської міської об'єднаної територіальної громади

Стаття 1.1.1.

      1. Правову основу місцевого самоврядування складають Конституція України, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, інші законодавчі акти України, що стосуються питань місцевого самоврядування, а також угоди та договори підписані органами та посадовими особами місцевого самоврядування в межах міжнародного та внутрішньодержавного міжмуніципального співробітництва.

Стаття 1.1.2.

1. Територія громади є основою її життєдіяльності та знаходиться у віданні громади безпосередньо або через органи місцевого самоврядування з урахуванням прав та законних інтересів власників землі та належних землекористувачів.

2.Об’єднана територіальна громада утворена шляхом добровільного об’єднання територіальних громад  міста Скалат та сіл Городниця, Зарубинці, Поділля, Криве, Колодіївка, Панасівка, Старий Скалат, Новосілка, Магдалівка, Теклівка, Митниця, Полупанівка, Поплави, Остап’є, Хоптянка.

Перші вибори міського голови та депутатів ради відбулися 25 жовтня 2015 року.

        3. Громада має єдиний представницький орган - Скалатську міську раду.

4. Адміністративним центром громади є місто Скалат, в якому розміщені органи місцевого самоврядування громади.

5. Територія громади згідно з адміністративно – територіальним устроєм України входить до складу Підволочиського  району Тернопільської області.

6.Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру міста Тернопіль становить 32 кілометри.

7.Територія громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися.

8.Територія громади займає площу – 224,2 км 2.

9.Населення громади становить 15400 чоловік.

 

Стаття 1.1.3.

1. Територіальна громада та її Рада можуть вступати в асоціації, інші добровільні об’єднання територіальних громад, органів місцевого самоврядування.

 

Стаття 1.1.4.

1. Рада своїм рішенням може визначати пам’ятні та святкові дні громади та її окремих населених пунктів.

 

Стаття 1.1.5.

1. Члени Громади мають право на одержання достовірної, об’єктивної і повної інформації щодо роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Про всі рішення, які прийняті органами місцевого самоврядування, та інші документи, повідомлення, оголошення, які стосуються прав та інтересів Громади, підлягають оприлюдненню на веб-сайті Громади та в друкованому вигляді для доведення їх до відома членів Громади.

3. Матеріали, вказані у частині другій цієї статті, у друкованому вигляді повинні розміщуватися на будівлях органів місцевого самоврядування, в тому числі, але не виключно, на приміщеннях місцевої ради, будинків культури, амбулаторій або фельшердсько-акушерських пунктів, шкіл, дитячих садочків, на дошках оголошень, а також  на веб-сайті Громади чи органу місцевого самоврядування.

Текст таких документів, повідомлень, оголошень повинен бути сформований:

 • не менше ніж 14 розміром шрифту;
 • заголовок не менше, ніж 22 розміром шрифту;
 • дата, час та місце (якщо проводяться громадські слухання, загальні збори чи інші зібрання) вказуються у правій верхній частині оголошення не менше, ніж 28 розміром шрифту у форматі: дата (число, прописом місяць, числом рік), день тижня, числом час початку зібрання, повна назва місця проведення зібрання;
 • українською мовою та регіональною мовою (мовою національних меншин) Громади, чорного кольору на білому папері формату не менше А4.

 

Стаття 1.1.6.

1. Фізичним особам, які мають видатні заслуги перед Територіальною громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, за рішенням  ради може бути присвоєно почесне звання «Почесний громадянин Скалатської об’єднаної  територіальної громади». Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов'язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин Скалатської об’єднаної територіальної громади», визначаються Положенням, яке затверджується рішенням Ради.

2. Члени Територіальної громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути за розпорядженням Голови Скалатської  громади відзначені Подякою або Почесною грамотою.

3. Розгляд питання про присвоєння почесного звання громади ініціюється виконавчими органами ради, її постійними комісіями, сільськими старостами або членами громади у порядку місцевої ініціативи.

4. Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Скалатської об’єднаної  територіальної громади» вручається відповідне посвідчення та нагрудний знак, зразки яких затверджуються  Радою.

 

Стаття 1.1.7.

1. Найменування та перейменування населених пунктів громади, їх ліквідація як  поселень, віднесення до окремих категорій населених пунктів здійснюється відповідно до закону.

 

Стаття 1.1.8.

1. Найменування та перейменування територіальних об’єктів громади – територіальних зон зі спеціальним статусом, вулиць, мікрорайонів, проспектів, бульварів, провулків, майданів (площ), мостів, парків, скверів тощо – здійснюються Радою з врахуванням думки членів Територіальної громади – жителів відповідного села,  міста у порядку встановленому Радою.

2. Перейменування територіальних об’єктів громади здійснюється, як правило, у випадках відновлення їхніх історичних назв,  історичної справедливості та відповідно до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

3. Присвоєння територіальним об’єктам громади імен з метою увічнення пам’яті видатних історичних, державних, військових діячів України та громади, видатних діячів науки і культури, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей здійснюється тільки посмертно та з урахуванням думки жителів відповідного села та міста.

4. При прийнятті рішень Радою щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов’язані з населеними пунктами громади, Підволочиським районом та Тернопільською  областю.

5. Назви територіальним об’єктам міста даються українською мовою з дотриманням норм українського правопису.

 

Глава 1.2. Правова основа Статуту

Стаття 1.2.1.

1. Статут затверджується рішенням Ради. Він підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту його державної  реєстрації в органах юстиції.

2. Статут діє в просторових межах Територіальної громади. Окремі положення Статуту, відповідно до закону, можуть діяти і на території, що перебуває за межами території громади.

 

Стаття 1.2.2.

1. Статут має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування Територіальної громади, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.

2. Правові акти органів міського самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, які суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню.  Висновки про відповідність цих актів Статутові даються судом за зверненням міського Голови та сесії Скалатської  міської ради.

 

Стаття 1.2.3.

1. Статут відповідає положенням Конституції України, законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.

2. У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.

 

Стаття 1.2.4.

1. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюються Радою.

2. Рішення Ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу Ради.    

3. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до   Ради групою депутатів Ради (не менш як 1/3 від загальної кількості депутатів), міським Головою  або членами Територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

4. Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України та законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться Радою за пропозицією міського Голови. До внесення зазначених змін і доповнень до  Статуту його положення, які суперечать зазначеним актам законодавства, не діють.

 

Глава 1.3. Взаємовідносини Територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами

 

Стаття 1.3.1.

1. Взаємовідносини органів та посадових осіб Територіальної громади з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів та реалізації на території громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах Територіальної громади.

2. Органи і посадові особи Територіальної громади здійснюють самоврядні повноваження незалежно від органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади не можуть видавати обов’язкові для органів і посадових осіб Територіальної громади акти з питань, віднесених до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність.

3. Органи і посадові особи Територіальної громади підконтрольні  відповідним органам виконавчої влади лише з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади.

4. За організацію зв’язків органів і посадових осіб Територіальної громади з органами виконавчої влади відповідає міський  Голова.

 

Стаття 1.3.2.

1. Органи і посадові особи Територіальної громади сприяють місцевим органам судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів в їхній діяльності, можуть надавати, в передбачених законодавством випадках, допомогу у здійсненні їхніх повноважень.

2. Міський Голова, або за його дорученням інша посадова особа, відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб Територіальної громади з органами судової влади і прокуратури.

 

Стаття 1.3.3.

1. Взаємовідносини органів і посадових осіб Територіальної громади з підприємствами, установами  і організаціями, що перебувають на її території, базуються на суворому дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій, джерелами фінансування і характером їхньої діяльності.

2. По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Територіальної громади, відповідні органи і посадові особи Територіальної громади здійснюють такі функції:

- утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства, установи і організації громади в інтересах Територіальної громади у порядку, визначеному чинним законодавством;

- призначають та звільняють з посади їхніх керівників;

- визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують  Статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

- встановлюють у порядку і в межах, визначених законодавством, економічно обґрунтовані ціни та тарифи на продукцію і послуги комунальних підприємств;

- приймають, у визначених законодавством межах, рішення про відчуження об’єктів комунальної власності, передачу їх в оренду чи концесію, а також рішення щодо переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

- визначають порядок використання прибутку і доходів підприємств, установ і організацій, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

- приймають рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності Територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їхнього здійснення;

- приймають рішення про спільне з іншими територіальними громадами використання об’єктів комунальної власності для задоволення спільних потреб у порядку співробітництва територіальних громад;

- вирішують відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

- контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій міста в порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом.    

3. З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності громади, органи і посадові особи Територіальної громади будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому, органи і посадові особи Територіальної громади в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:

- надання пільг по місцевих податках та зборах підприємствам, установам і організаціям, у відповідності до вимог Податкового кодексу України;

- надання згоди на зміну функціонального призначення об’єктів соціальної сфери, якими управляють ці підприємства, установи і організації;        

- встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку громади;       

- розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг по благоустрою території громади, її населених пунктів, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових будівель, що знаходяться у комунальній  власності громади, виробництва продукції та виконання інших робіт за рахунок бюджетних коштів Територіальної громади або залучених коштів підприємств, установ та організацій;

- надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території громади  нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з чинними нормативами включає територію громади або її частину.

 

Стаття 1.3.4.

1. Взаємовідносини Територіальної громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами базуються на принципах добросусідства, солідарності та взаємної вигоди.

2. Територіальна громада, її органи місцевого самоврядування і їхні посадові особи можуть брати участь у міжмуніципальному та міжнародному співробітництві.

 

Розділ ІІ. Система місцевого самоврядування

 

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування  Територіальної громади

 

Стаття 2.1.1.

1. Організація та функціонування системи місцевого самоврядування Територіальної громади  здійснюється відповідно до положень Конституції та законів України, а також цього Статуту.

2. Система місцевого самоврядування Територіальної громади включає:

2.1.Жителів Скалатської об’єднаної територіальної громади;

2.1.1.Громадяни україни які мають право голосу мають безпосереднє відношення до Скалатської об’єднаної громади;

2.1.2.Об’єднання громадян та їх представники;

2.1.3.Органи самоорганізації населення;

2.2. Міський голова, який є головною посадовою особою Територіальної громади;

2.3.Скалатська міська рада;

2.3.1.Виконавчі органи Скалатської міської ради;

2.3.2.Старост сіл Остап'є, Городниця, Новосілка, Старий Скалат, Полупанівка, Колодіївка, Панасівка, Поплави, Магдалівка, Теклівка, Митниця, Хоптянка, Поділля, Криве, Зарубинці. В місті Скалат обов’язки старости виконує голова Скалатської об’єднаної територіальної громади.

3.Підволочиська районна рада та Тернопільська обласна ради, що представляють інтереси Скалатської об’єднаної територіальної громади відповідно на районному та обласному рівні.

4.Розмежування повноважень між складовими системи місцевого самоврядування Територіальної громади здійснюється згідно із законом, цим Статутом та рішеннями, прийнятими на сесії Ради, які не можуть суперечити цьому Статуту.

Стаття 2.1.2.

1. Система місцевого самоврядування Територіальної громади  організується та функціонує на принципах, передбачених Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. У своїй діяльності складові системи місцевого самоврядування Територіальної громади додатково дотримуються таких принципів:

 - ефективності - рішення, що готуються чи ухвалюються ними мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень;

- сталості - використання ресурсів Територіальної громади не може шкодити наступним поколінням;

- екологічності - при прийнятті рішення має забезпечуватися його мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;

- системності - кожне рішення розглядається у взаємозв’язку з іншими рішеннями в просторі та часі;

- відкритості - рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бути жодного рішення, закритого для громадськості;

- громадської участі - підготовка проектів та прийняття рішень, особливо тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади мають відбуватись за умов широкого громадського обговорення та врахування інтересів Територіальної громади, рішення, що стосуються окремих населених пунктів громади – також і інтересів їхніх жителів.

 

Глава 2.2. Територіальна громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування

 

Стаття 2.2.1.

1. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень. Вона може вирішувати на території громади будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами України до питань місцевого значення, за винятком тих, які вирішуються органами місцевого самоврядування районного та обласного  територіальних рівнів.

2. Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

 

Стаття 2.2.2.

1. Членами Територіальної громади є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання», інших актів законодавства України зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади.

2. Реєстрація осіб, які постійно чи тимчасово проживають у населених пунктах громади, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Органи Територіальної громади здійснюють облік осіб, які зареєстровані на території громади та ведуть відповідні бази даних за головними категоріями населення (виборці, діти дошкільного віку, школярі, працездатне населення, зайняті, безробітні, пенсіонери тощо).

 

Стаття 2.2.4.

1. Територіальна громада є учасником цивільних, господарських відносин та може набувати статусу юридичної особи публічного права.

2. Територіальна громада є суб’єктом права комунальної власності, володіє, користується та розпоряджається майном комунальної власності.

3. Територіальна громада обирає Раду та Голову громади, а також формує об’єкти комунальної власності.

4.  Органи місцевого самоврядування територіальної громади є суб’єктами фінансово-кредитних та цивільно-правових відносин у межах, визначених законодавством.

 

Стаття 2.2.5.

1.До компетенції Територіальної громади входять:

1) всі питання, вирішення яких, відповідно до законів України, здійснюється на місцевому референдумі;

2) питання, віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування Територіальної громади.

2. Перелік питань, віднесених до повноважень органів місцевого самоврядування Територіальної громади, встановлюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, з врахуванням положень статті 4 «Європейської Хартії місцевого самоврядування», а саме: «Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу».

3. До безпосередньої компетенції Територіальної громади не входять  питання щодо:

1) прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції органів державної влади, що поширюють свою юрисдикцію на територію громади (Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, органів судової влади тощо);

2) прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції Тернопільської обласної  та Підволочиської районної рад;

3) прийняття рішень з питань, що стосуються місцевого бюджету, місцевих податків і зборів, встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, обрання, призначення і звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування Територіальної громади  (за винятком Голови громади та сільських старост), інших працівників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій у населених пунктах громади;

4) прийняття рішень в частині делегованих законом повноважень органів  виконавчої влади, віднесених до компетенції виконавчих органів Ради.

 

Глава 2.3. Права та обов’язки членів  Територіальної громади

 

Стаття 2.3.1.

1. Членам  Територіальної громади гарантується право участі у вирішенні всіх питань місцевого значення, віднесених законом до відання громади та її органів.

2. За обсягом муніципальної право- та дієздатності члени Територіальної громади поділяються на дві категорії:

а) повноправні члени Територіальної громади: громадяни України – жителі населених пунктів громади, які відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеві вибори» мають активне виборче право. Зазначені особи володіють муніципальною право- та дієздатністю в повному обсязі;

б) члени Територіальної  громади з обмеженою муніципальною право- та дієздатністю: жителі населених пунктів громади, які є іноземцями, особами без громадянства; неповнолітні громадяни України; громадяни України, яких визнано судом недієздатними або такі, що перебувають на строковій військовій службі чи відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Обмеження муніципальної право- та дієздатності цих членів Територіальної громади полягають у позбавленні їх права участі у місцевих виборах, місцевих референдумах, загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання, права займати посади в органах місцевого самоврядування Територіальної громади.

3. Особи, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання», інших актів законодавства України не зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади, але які володіють нерухомим майном (нерухомістю) на території громади, працюють на території громади, ведуть іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків до місцевого бюджету Територіальної громади,  користуються усіма правами членів Територіальної громади, окрім активного виборчого права, права участі у місцевих референдумах, загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання. Рішенням органів місцевого самоврядування Територіальної громади для цієї категорії осіб можуть встановлюватись право користування інфраструктурою населених пунктів громади, а також порядок отримання соціальних, освітніх, медичних та інших послуг на рівних умовах з членами Територіальної громади.

4. Права члена Територіальної громади, окрім активного виборчого права, права участі у місцевих референдумах, права участі у загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання з вирішальним голосом, надаються також Почесним громадянам Територіальної громади незалежно від місця їхнього проживання, а також, за рішенням Ради – особам, які не є членами Територіальної громади, але отримали у відповідності із Законом України "Про правовий статус і права закордонних українців" статус закордонного українця або мають значні, офіційно визнані заслуги перед Територіальною громадою або її внутрішніми громадами.

 

 

 

Стаття 2.3.2.

1. Основні права членів Територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них члени Територіальної громади  мають права на:

1) забезпеченість якісною питною водою;

2) якісне електропостачання;

3) ефективну систему прибирання та вивезення сміття з вулиць, прибудинкових територій та під’їздів багатоквартирних будинків у населених пунктах громади;

4) забезпеченість належним транспортним сполученням;

5) розгалуженість і якість доріг;

6) освітленість вулиць у темну пору доби;

8) забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у нічну пору;

9) ефективну систему безпеки громадян та захисту їхнього майна  (боротьба зі злочинністю; охорона громадського порядку, попередження та ліквідація наслідків стихійного лиха)

10) наявність умов для своєї зайнятості;

11) доступність та якість медичних послуг відповідно до державних стандартів;

12) доступність та якість освітніх послуг відповідно до державних стандартів;

13) ефективну систему надання побутових послуг;

14) забезпеченість місцями для відпочинку і дозвілля;

15) забезпеченість закладами культури;

16) вільний доступ до усіх природних об’єктів та угідь в межах громади – лісів, берегів рік та озер тощо.

Зазначений перелік прав членів Територіальної громади не є вичерпним.

2. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади реалізують власні та делеговані Законом повноваження на основі дотримання  соціальних та інших стандартів і нормативів, затверджених  державою.

3. Порядок реалізації членами Територіальної громади прав на безоплатний доступ до отримання соціальних, освітніх, медичних, інших послуг визначається законодавством України та рішеннями Ради.

4. Рада, у межах власної компетенції та з врахуванням можливостей місцевого бюджету, з метою підвищення рівня соціального захисту членів територіальної громади, може встановлювати для них загалом або для їх окремих категорій (пенсіонерів, ветеранів війни, репресованих, вдів, багатодітних сімей, вимушених переселенців, учасників АТО, малозабезпечених  тощо) пільгові умови при користуванні інфраструктурою населених пунктів громади, наданні житлово-комунальних послуг, оподаткування та ін..

6. З метою вдосконалення обліку осіб, які володіють правом пільгового користування соціальною, комунальною інфраструктурою міста, Рада може запроваджувати «Посвідчення (картку) члена Скалатської територіальної громади».

 

 

Стаття 2.3.3.

1. Права і обов'язки членів Територіальної громади взаємопов`язані. Наявність прав породжує необхідність виконання членами Територіальної громади обов'язків стосовно Територіальної громади в цілому, внутрішніх громад чи інших членів Територіальної громади.

2. Основні обов’язки членів Територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них, на членів Територіальної громади  покладаються обов’язки щодо:

1) збереження та розвитку традицій, звичаїв та особливостей Територіальної громади,  населених пунктів, шанобливого ставлення до їхньої історії, до об’єктів історико-культурної спадщини;

2) сприяння сталому розвитку громади та її населених пунктів;

3) толерантного ставлення до усіх членів Територіальної громади незалежно до їхнього етнічного походження, віросповідання, політичних переконань тощо;

4) сприяння реалізації права членів Територіальної громади на задоволення передбачених цим Статутом основних соціально-побутових, економічних, культурно-духовних потреб;

5) бережливого ставлення до, зелених насаджень, природних об’єктів, усього довкілля території громади.

3. Усі, хто проживає або перебуває на території громади, зобов’язані поважати права і свободи членів Територіальної громади. Особи, винні у порушенні відповідних прав і свобод,  притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

 

Стаття  2.3.4.

1. З метою захисту прав і свобод членів Територіальної громади, їх окремих категорій (члени внутрішніх громад, пенсіонери, інваліди, ветерани війни, репресовані, національні меншини, вимушені переселенці, учасники АТО тощо) рішенням Ради може бути запроваджено інститут громадського Уповноваженого Територіальної громади з питань захисту їхніх прав (далі: Муніципальний омбудсман).

2. Повноваження Муніципального омбудсмана визначаються «Положенням про Муніципального омбудсмана», яке затверджується Радою.

3. З метою дотримання прав дітей (осіб у віці до 14 років) і підлітків (осіб у віці від 14 років до 18 років) рішенням Ради може бути запроваджено інститут громадського Уповноваженого Територіальної громади з прав дітей і підлітків (далі:  Дитячий омбудсман).

4. Повноваження Уповноваженого з прав дітей і порядок його призначення визначається «Положенням про Дитячого омбудсмана», яке затверджується Радою з рахуванням таких пріоритетних напрямів  його діяльності:

1) експертиза проектів актів органів місцевого самоврядування Територіальної громади щодо дотримання прав дітей і підлітків;

2) ведення просвітницької і роз’яснювальної роботи серед дітей, підлітків та дорослих щодо вимог міжнародного права та законодавства України стосовно дотримання прав дітей та підлітків;

3) забезпечення широкої поінформованості  членів Територіальної громади про права дитини через установи освіти, відповідні громадські організації та засоби масової інформації;

4) моніторинг стану дотримання на території громади прав дітей та підлітків, виявлення фактів порушень їхніх прав в сім’ях, дитячих будинках, школах та дошкільних закладах тощо і вжиття заходів щодо їх припинення відповідно до законодавства України;

5) надання конкретної допомоги дітям, права яких порушені, шляхом звернення до органів виконавчої влади та правоохоронних органів відповідно до їхньої компетенції тощо.

5. Виконавчі органи Ради створюють умови для діяльності Муніципального та Дитячого омбудсменів у порядку, встановленому відповідними положеннями, затвердженими Радою.

 

Глава 2.4. Форми участі членів Територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади

 

Стаття 2.4.1.

1. Участь членів Територіальної громади у здійснені місцевого самоврядування реалізується у формах, визначених Конституцією та законами України та цим Статутом.

 2. На території громади створюються необхідні умови для розвитку демократії участі , активного залучення членів Територіальної громади до участі у плануванні розвитку території, у розробці та прийнятті рішень з питань, вирішення яких віднесено Конституцією та законами України до компетенції територіальних громад та їхніх органів, у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їхніх посадових осіб.

3. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади та їхні посадові особи враховують пропозиції членів Територіальної громади щодо вдосконалення системи муніципального управління, соціально-економічного та культурного розвитку, забезпечення прав членів Територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення.

4. Будь-які обмеження права членів Територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються.

 

Стаття 2.4.2.

1.Формами участі членів Територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:

 1. Місцеві вибори Скалатської ОТГ;
 2. Місцевий референдум Скалатської ОТГ;
 3. Загальні збори жителів Скалатської ОТГ;
 4. Громадські слухання Скалатської ОТГ;
 5. Місцеві ініціативи Скалатської ОТГ;
 6. Органи самоорганізації Скалатської ОТГ;

 

Стаття 2.4.3.

     1.Місцеві вибори Скалатської ОТГ як форма безпосереднього самоврядування жителями Скалатської об'єднаної територіальної громади – є вільними та відбуваються на основі гарантованого Конституцією України та Законом України «Про місцеві вибори» загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

     2.Жителі Скалатської об’єднаної територвальної громади, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах, є виборцями та обирають депутатів Скалатської міської ради, міського голову, та Старост сіл Остап'є, Городниця, Новосілка, Старий Скалат, Полупанівка, Колодіївка, Панасівка, Поплави, Магдалівка, Теклівка, Митниця, Хоптянка, Поділля, Криве, Зарубинці.

 

Стаття 2.4.4.

      1.Кандидатоим в депутати Скалатської міської ради може бути обраний громадянин України який має право голосу та є жителем Скалатської об’єднаної територіальної громади.

      2.Кандидатом на посаду міського голови може бути обраний громадянин України який має право голосу та є жителем Скалатської об’єднаної територіальної громади.

      3.Кандидатом на посаду старости відповідного села Скалатської об’єднаної територіальної громади може бути обраний житель будь-якого села або міста Скалат, кандидатуру якого підтримано жителями відповідного села Скалатської об’єднаної територіальної громади де відбувались місцеві вибори, згідно до Закону України «Про місцеві вибори».

      4.Старосту відповідного села Скалатської об’єднаної територіальної громади, обирають виключно жителі того села які в ньому проживають та мають право голосу;

      5.Якщо, для двох або більше сіл передбачена одна посада старости, старосту цих сіл обирають жителі відповідно двох або більше сіл, в яких відбуваються місцеві вибори.

 

Стаття 2.4.5.

     1.Місцевий референдум Скалатської ОТГ – є формою вирішення питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

     2.Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами до відання місцевого самоврядування.

     3.На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

      4.Рішення, прийняті на місцевому референдумі Скалатської об’єднаної громади – є  обов'язковими для виконання.

      5.Порядок призначення та проведення, а також перелік питань, що вирішуються виключно на місцевому референдумі Скалатської об’єднаної територіальної громади,  визначаються відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 2.4.6.

     1.Загальні збори жителів Скалатської ОТГ – є  формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.

     2.Загальні збори жителів Скалатської ОТГ проводяться за місцем проживання жителів для вирішення питань місцевого значення;

     3.Рішення загальних зборів жителів Скалатської об’єднаної територіальної громади враховуються при прийнятті рішень на сесії Скалатської міської ради;

     4.Порядок скликання, проведення, та прийняття рішень на загальних зборах жителів Скалатської  міської об’єднаної територіальної громади за місцем проживання відбувається у відповідності до Положення «Про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні» затверджених Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 року N 3748-XII.

 

Стаття 2.4.7.

1. Громадські слухання є формою участі членів Територіальної громади у виробленні пропозицій щодо прийняття рішень органами місцевого самоврядування Територіальної громади та у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування.

2. Громадські слухання поділяються на:

1) загальні – громадські слухання, предмет яких зачіпає інтереси всіх членів Територіальної громади;

2) місцеві – громадські слухання, які стосуються частини Територіальної громади (населеного пункту, мікрорайону, кварталу, вулиці тощо).

3. Громадські слухання проводяться у формі зустрічей членів Територіальної громади з Головою громади, депутатами Ради, посадовими особами органів місцевого самоврядування Територіальної громади, сільськими старостами під час яких члени Територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо вирішення винесених на їхній розгляд питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

4. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їхніх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), що виносяться на громадські слухання, представників профільних щодо предмету слухань комісій ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів Ради, міського  Голови, старост та інших посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.

5. На громадські слухання можуть бути запрошені:

- народні депутати України;

- депутати районної, обласної рад;

- представники органів виконавчої влади;

- представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади;

- експерти з питань, що є предметом громадських слухань, в тому числі іноземні;

- інші особи.

 

Стаття 2.4.8.

1. Основними засадами громадських слухань у Територіальній громаді є:

- громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та обов’язкового розгляду поданих на них пропозицій;

- ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях;

- громадські слухання мають відкритий характер. Кожен член Територіальної громади, що живе на відповідній території, може взяти участь у громадських слуханнях;

- вся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду питань, що становили предмет слухань, розміщуються на офіційному веб-сайті Радивилівської міської ради об’єднаної територіальної громади у спеціальному розділі («Громадська участь» тощо), обов’язково поширюються в місцевих ЗМІ та іншими способами, відповідно до вимог цього Статуту;

- в процесі ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації щодо їх висвітлення;

- громадські слухання не можуть використовуватись для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

 

Стаття 2.4.9.

     1.Під час винесення питання на громадські слухання розпорядженням міського  голови визначається особа, відповідальна за організацію та проведення громадських слухань.

     2.Про час та місце проведення громадських слухань, питання які виносяться на слухання, адресу на яку подаються пропозиції щодо питань які виносяться на обговорення, особу відповідальну за проведення громадських слухань,  члени територіальної громади повідомляються шляхом розміщення повідомлення в друкованих ЗМІ та веб – сайті Скалатської міської ради об’єднаної територіальної громади не пізніше ніж за один місяць до моменту їх проведення ( в нагальних випадках – десять днів).

     3.Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

     4.Пропозиції щодо питань, які виносяться на громадські слухання подаються членами територіальної громади в письмовому вигляді , особисто або поштою не пізніше ніж за один день до дня проведення громадських слухань.

     5.Пропозиції щодо питань, які виносяться на громадські слухання,  подані після закінчення терміну та в порушення порядку визначеному ч. 3 цієї статті,  розгляду не підлягають.

      6.Під час проведення громадських слухань обирається головуючий та секретар, які ведуть протокол  громадських слухань.

 

Стаття 2.4.10.

1. Предметом громадських слухань може бути:

1) обговорення проектів нормативно-правових актів Ради, її виконавчих органів, Голови громади та внесення пропозицій щодо їх прийняття;

2) обговорення проектів та програм соціально-економічного та культурного розвитку, проекту бюджету Територіальної громади на наступний рік, інших проектів документів планування розвитку територіальної громади та її населених пунктів та подання пропозицій щодо їх прийняття відповідним органам місцевого самоврядування Територіальної громади;

3) розгляд соціальних, економічних, культурних, екологічних, інших значимих для Територіальної громади або внутрішніх громад питань, внесення пропозицій щодо їх вирішення відповідними органами місцевого самоврядування Територіальної громади;

4) обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови відповідно до Закону України «Про планування і забудову територій».

2. Не можуть бути предметом громадських слухань:

1) питання, не віднесені законодавством України до відання територіальних громад та їхніх органів;

2) питання, що суперечать Конституції та чинному законодавству України.

 

Стаття 2.4.11.

1. Право голосу на загальних громадських слуханнях мають усі повнолітні члени Територіальної громади, крім осіб, які визнані недієздатними за рішенням суду.

2. Правом голосу на місцевих громадських слуханнях мають члени Територіальної громади, які постійно проживають на території відповідного населеного пункту громади, мікрорайону, кварталу, вулиці тощо.

 

Стаття 2.4.12.

1. Рішення прийняті на громадських слуханнях носять рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування Скалатської міської об’єднаної територіальної громади.

2. У випадку відсутності членів територіальної громади на громадських слуханнях , питання винесене на громадські слухання вважається схваленим та може виноситися на розгляд органів місцевого самоврядування  Скалатської міської об’єднаної територіальної громади.

3. Окремі процедурні питання реалізації права членів Територіальної громади на участь у громадських слуханнях можуть регулюватися  Положенням про громадські слухання, яке затверджується Радою на розвиток положень цього Статуту.

  

Стаття 2.4.13.

    Жителі Скалатської міської об’єднаної територіальної громади мають право ініціювати розгляд у Скалатській міській раді, в порядку місцевої ініціативи, будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

 1. Внесення місцевої ініціативи на розгляд Скалатської міської ради відбувається шляхом звернення громадян до Скалатської міської ради із відповідною заявою;
 2. Заява жителів Скалатської міської об’єднаної територіальної громади реєструється та вноситься до порядку денного найближчого пленарного засідання сесії Скалатської міської ради;
 3. Місцева ініціатива, внесена на розгляд сесії Скалатської міської ради, підлягає обов'язковому розгляду на найблищому відкритому  пленарному засіданні сесії Скалатської міської ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.
 4. Рішення сесії Скалатської міської ради, прийняте з питання внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, обнародується в порядку його публікації в інформаційній дошцій Скалатської міської ради, та на офіційному сайті Скалатської міської об’єднаної територіальної громади.

 

Стаття 2.4.14.

    1.Скалатська міська рада  – може дозволяти за ініціативою жителів Скалатської міської об’єднаної територіальної громади, створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів та майна.

   2.Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначаються згідно чинного законодавства.

 

 

РОЗДІЛ III.ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ СКАЛАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Глава 3.1.  Органи місцевого самоврядування Скалатської міської об’єднаної територіальної громади

Стаття 3.1.1.

    Органами місцевого самоврядування Скалатської міської об’єднаної територіальної громади є:

 1. Скалатська міська рада;
 2. Постійні депутатські комісії Скалатської міської ради;
 3. Тимчасові контрольні комісії Скалатської міської ради;
 4. Виконавчий комітет Скалатської міської ради;
 5. Виконавчі органи Скалатської міської ради;
 6. Структурні підрозділи Скалатської міської ради.

Стаття 3.1.2.

     1.Скалатська міська рада (далі – Скалатська МР) є представницьким органом місцевого самоврядування Скалатської міської об’єдннаної територіальної громади (далі – Скалатської ОТГ) який представляє її та здійснюює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  іншими законами України.

     2.Скалатська МР та виконавчі органи Скалатської МР діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених чинним законодавством України.

     3.Порядок формування та організація діяльності Скалатської МР визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

     4.Чисельність працівників Скалатської МР – встановлюється та затверджується рішенням сесії Скалатської МР у межах визначених чинним законодавством України.

     5.Повна назва: Скалатська міська рада.

       Скорочена назва: Скалатська МР.

Стаття 3.1.3.

     1.Постійні депутатські комісії Скалатської міської ради (далі – постійні комісії) є органами Скаласької міської ради які створюються за її відповідним рішенням та обираються з числа її депутатів, на строк її повноважень у складі: голови комісії; секретаря комісії; членів комісії.

    2.До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та його заступники, секретар міської ради.

    3.Постійні комісії створюються для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Скалатської міської ради та її виконавчого комітету.

    4.Постійні комісії діють в межах та в порядку визначених – Положеннями про постійні депутатські комісії Скалатської міської ради затверджених рішенням сесії Скалатської міської ради, а також чинним законодавством України.

 

Стаття 3.1.4.

    1.Тимчасові контрольні комісії Скалатської міської ради (далі – тимчасові комісії) є органами ради Скалатської міської ради створюються за її відповідним рішенням та обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Скалатською міською радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

    2.Кількісний та персональний склад тимчасових комісій її назва та мета затверджуються рішенням сесії Скалатської міської ради.

    3.Тимчасові комісії діють в межах та в порядку визначених – Положеннями про тимчасові контрольні комісії Скалатської міської ради затверджених рішенням сесії Скалатської міської ради, а також чинним законодавством України.

    4.Повноваження тимчасової комісії припиняються з моменту прийняття Скалатською міською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Скалатської міської ради.

Стаття 3.1.5.

    1.Виконавчий комітет Скалатської міської ради (далі – виконавчий комітет) є виконавчим органом Скалатської міської ради який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень Скалатської міської ради, міського голови,  виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

    2.Кількісний та персональний склад виконавчого комітету визначається та затверджується рішенням сесії Скалатської міської ради за пропозицією міського голови.

    3.Виконавчий комітет утворюється у складі міського голови – який його очолює, його заступників, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, керівників відділів та управлінь Скалатської міської ради, виконавчих органів Скалатської міської ради, за посадою – секретар Скалатської міської ради та старости сіл на яких поширюється юрисдикція Скалатської міської ради, а також інші особи.  До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати Скалатської міської ради.

    4.Скалатська міська рада може утворювати у складі виконавчого комітету орган з питань містобудування та архітектури.

    5.Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним Скалатській міській  раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

    6.Виконавчий комітет діє в межах та в порядку визначених чинним законодавством України.

 

Стаття 3.1.6.

    1.Виконавчі органи Скалатської міської ради (далі – виконавчі органи) є їх виконавчі комітети, відділи, управління, а також інші створені Скалатською міською радою органи – для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів. Виконавчі органи Скалатської міської ради можуть створюватись зі статусом юридичної особи.

    2.Відділи, управління та інші виконавчі органи є підконтрольними та підзвітними Скалатській міській раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

    3.Кількісний склад відділів, управлінь та інших виконавчих органів затверджуються рішенням сесії Скалатської міської ради. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів Скалатської міської ради призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою у відповідності до чинного законодавства України.

    4.Відділи, управлінь та інших виконавчих органів діють в межах та в порядку визначених – Положеннями про відділи, управління або інші виконавчі органи Скалатської міської ради затверджені рішенням сесії Скалатської міської ради, а також чинним законодавством України.

Стаття 3.1.7.

     1.Структурні підрозділи Скалатської міської ради (далі – структурні підрозділи) – відділи, управління та інші структурні підрозділи Скалатської міської ради які створюються для здійснення повноважень, що належать до відання Скалатської міської ради.

    2.Відділи, управління та інші структурні підрозділи є підконтрольними та підзвітними Скалатській міській раді.

    3.Кількісний склад відділів, управлінь та інших структурних підрозділів затверджуються рішенням сесії Скалатської міської ради. Керівники відділів, управлінь та інших структурних підрозділів Скалатської міської ради призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою у відповідності до чинного законодавства України.

    4.Відділи, управлінь та інших структурних підрозділів діють в межах та в порядку визначених – Положеннями про відділи, управління або інші  структурні підрозділи Скалатської міської ради затверджені рішенням сесії Скалатської міської ради, а також чинним законодавством України.

 

Глава 3.2 . Посадові особи місцевого самоврядування Скалатської міської об’єднаної територіальної громади

Стаття 3.2.1.

    1.Посадовою особою місцевого самоврядування Скалатської міської об’єднаної територіальної громади є особа, яка працює в Скалатській міській раді має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій та отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

    2.В Скалатській міській раді працюють технічні  працівники та обслуговуючий персонал – які не є посадовими особами місцевого самоврядування.

 

Стаття 3.2.2.

    Міський голова є головною посадовою особою Скалатської міської об’єднаної територіальної громади та працює в Скалатській міській раді на постійній основі:

 1. Міський голова обирається жителями Скалатської об’єднаної територіально громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному чинним законодавством України, і здійснює свої повноваження в Скалатській міській раді на постійній основі. Строк повноважень міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.
 2. Міський голова очолює виконавчий комітет Скалатської міської ради, головує на її засіданнях.
 3. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту.
 4. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів Скалатської міської ради, передбачені чинним законодавством України.
 5. Повноваження міського голови можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації".

Стаття 3.2.3.

    Секретар Скалатської міської ради (далі – секретар ради) – є посадовою особою Скалатської міської ради та працює в ній на постійній основі.

 1. Секретар ради обирається Скалатською міською радою відповідно до Регламенту Скалатської міської ради, керуючись чинним законодавством України, з числа її депутатів на строк повноважень ради  за пропозицією міського голови.
 2. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради депутатами Скалатської міської ради у випадках та в порядку передбачених чинним законодавством України.
 3. Секретар ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
 4. Секретар ради виконує свої обов’язки згідно з посадовою інструкцією затвердженою розпорядженням міського голови в межах визначених чинним законодавством України.
 5. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням Скалатської міської ради у відповідності до чинного законодавства України.

Стаття 3.2.4.

    Керуючий справами секретар виконавчого комітету Скалатської міької ради (далі – секретар виконкому) є посадовою особою Скалатської міської ради та працює в ній на постійні основі.

 1. Секретар виконкому обирається Скалатською міською радою відповідно до Регламенту Скалатської міської ради, керуючись чинним законодавством України, з числа її депутатів на строк повноважень ради  за пропозицією міського голови.
 2. Секретар виконавчого комітету не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
 3. Секретар виконавчого комітету виконує свої обов’язки згідно з посадовою інструкцією затвердженою розпорядженням міського голови в межах визначених чинним законодавством України.

Стаття 3.2.5.

    Старости сіл Скалатської об’єднаної територіальної громади (далі – старости) є посадовими особами місцевого самоврядування, членами виконавчого комітету Скалатської міської ради за посадою та працюють в Скалатській міській раді на постійні основі.

 1. Староста обирається жителями Скалатської міської об’єднаної територіальної громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку та на строк, визначеному чинним законодавством України.
 2. Староста не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
 3. Староста діє в межах та в порядку визначених – Положеннями про старосту села Скалатської міської об’єднаної територіальної громади затверджених рішенням сесії Скалатської міської ради, а також чинним законодавством України.
 4. Староста виконує свої обов’язки згідно з посадовою інструкцією затвердженою розпорядженням міського голови в межах визначених Положеннями про старосту села Скалатської міської об’єднаної територіальної громади та чинним законодавством України.

Стаття 3.2.6.

    Депутат Скалатської міської ради (далі – депутат ради) –  представляє інтереси Скалатської об’єднаної територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Скалатської міської ради та утворених нею органах, несе обов'язки перед виборцями та Скалатською міською радою її органами, виконує їх доручення. Депутат ради, крім секретаря ради, обов’язково входить до складу однієї з постійних комісій ради.

 1. Депутат ради є особа яка відповідно до чинного обирається на основі
  загального,  рівного,  прямого  виборчого  права  шляхом  таємного
  голосування на строк повноважень Скалатської міської ради.
 2. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на першій сесії Скалатської міської ради нового скликання рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів. Повноваження депутата ради закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом у випадках та в порядку передбачених чинним законодавством.
 3. Депутат ради зобов'язаний брати участь у роботі сесій Скалатської міської ради, засідань постійної та інших комісій Скалатської міської ради, до складу яких його обрано. Депутат ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях Скалатської міської ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій Скалатської міської ради, до складу яких його обрано.
 4. Повноваження депутата ради, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

 

 

 

Розділ ІV. МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА БАЗА СКАЛАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Глава 4.  Матеріальна база Скалатської міської об'єднаної територіальної громади

Стаття 4.4.1.

     1.Право комунальної власності Скалатської міської  об’єднаної територіальної громади – право володіти, користуватися, розпоряджатися об’єктами комунальної власності на власний розсуд і в своїх інтересах. Від імені та в інтересах Скалатської об’єднаної територіальної громади права суб'єкта комунальної власності здійснює Скалатська міська рада.

Стаття 4.4.2.

    1.Підставою для набуття права комунальної власності є передача об’єктів комунальної власності у власність Скалатської міської об’єднаної територіальної громади безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна Скалатською міською радою в порядку встановленому чинним законодавством України.

 

 

Стаття 4.4.3.

    1.Право комунальної власності Скалатської міської об’єднаної територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів.

    2.Об'єкти права комунальної власності Скалатської міської об’єднаної територіальної громади не можуть бути вилучені та передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо жителів Скалатської міської об’єднаної територіальної громади або відповідного рішення Скалатської міської ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 4.4.4.

    1.Об’єктами комунальної власності Скалатської міської об’єднаної територіальної громади є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частки в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до чинного законодавства України як об'єкти права комунальної власності, а також кошти отримані від їх відчуження.

    2.Рухоме і нерухоме майно та об’єкти які знаходиться на території населених пунктів які входять до складу Скалатської міської об’єднаної територіальної громади відносно якого здійснює повноваження визначенні чинним законодавством, а також все рухоме і нерухоме майно та об’єкти відносно якого набуте право власності Скалатської міської об’єднаної територіальної громади, будь-яким шляхом не забороненим законом, не залежно від місця його розташування.

    3.Землі та природні ресурси Скалатської міської об’єднаної територіальної громади які знаходяться в межах населених пунктів які входять до складу Скалатської міської об’єднаної територіальної громади відносно яких здійснює повноваження визначенні чинним законодавством, а також всі землі та природні ресурси відносно яких набуте право власності Скалатської міської об’єднаної територіальної громади, землі отримані в спадщину, землі та природні ресурси визначені відповідно до закону як об'єкти комунальної власності Скалатської міської об’єднаної територіальної громади, землі відносно яких набуте право власності Скалатської міської об’єднаної територіальної громади будь-яким шляхом не забороненим законом, не залежно від місця їх розташування.

Стаття 4.4.5.

    1.Скалатська міська рада у межах своїх повноважень визначених чинним законодавством України для забезпечення виконання господарських функцій та забезпечення надання необхідних послуг населенню Скалатської міської об’єднаної територіальної громади створює комунальні заклади, б’юджетні установи та комунальні підприємства.

    2.Комунальні заклади, б’юджетні установи та комунальні підприємства засновуються на комунальній власності Скалатської міської об’єднаної територіальної громади, засновниками яких є Скалатська міська рада.

    3.Діяльність комунальних закладів, б’юджетних установ, комунальних підприємств відбувається відповід­но до їх статутів, що затверджуються Скалатською міською радою. Керівник комунального підприємства призна­чається та звільняється з посади міським головою.

Стаття 4.4.6.

    1.Скалатська міська рада щодо об’єктів комунальної власності Скалатської міської об’єднаної територіальної громади – має право:

 • формувати реєстр об’єктів комунальної власності, та запроваджує моніторинг щодо таких об’єктів;
 • визначати ринкову вартість об’єктів комунальної власності;
 • вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність Скалатської міської об’єднаної територіальної громади підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб Скалатської міської об’єднаної територіальної громади;
 • на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об'єктів, розташованих на території Скалатської міської об’єднаної територіальної громади, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб Скалатської міської об’єднаної територіальної громади;
 • передавати в оренду об’єкти комунальної власності та розпоряджатися коштами отриманими від сплати оренди;
 • бути власником об'єктів комунальної власності за межами Скалатської міської об’єднаної територіальної громади;
 • здійснювати контроль за використання об’єктів комунальної власності.

 

Глава 5. Фінансова база Скалатської міської об’єднаної територіальної громади

 

Стаття 5.4.1.

    1.Фінансовими ресурсами Скалатської міської об’єднаної територіальної громади є сукупність місцевих фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується реалізація завдань та функцій місцевого самоврядування.

    2.Фінансові ресурси створюються в процесі розподілу та перерозподілу ВВП і спрямовуються на економічний та соціальний розвиток Скалатської міської об’єднаної територіальної громади.

    3.Фінансові ресурси Скалатської міської об’єднаної територіальної громади складають кошти місцевого бюджету, власні надходження, позабюджетні та валютні фонди, кредитні ресурси, асигнування з державного бюджету.      

Стаття 5.4.2.

    1.Кошти місцевого бюджету – кошти, надходження та витрати, які належні відповідно до законодавства на виконання повноважень місцевого самоврядування.

Стаття 5.4.3.

    1.Власні надходження –  кошти, отримані в установленому порядку Скалатською міською радою як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності.                                                                

 

Стаття 5.4.4.

    1.Позабюджетними коштами  є кошти які отримані поза асигнуваннями, що виділяються з місцевого бюджету. 

Стаття 5.4.5.

    1.Кредитними ресурсами – позики з інших бюджетів на покриття тимчасових касових розривів з їх погашенням до кінця бюджетного року  а також кредити в банківських установах.

Стаття 5.4.6.

    1.Асигнування з державного бюджету – це певні суми коштів, фінансових ресурсів, виділених із державного бюджету, для покриття видатків на визначені цілі.

Стаття 5.4.7.

    1.Скалатська міська рада може утворювати цільові фонди, які є скла­довою спеціального фонду бюджету Скалатської міської об’єднаної територіальної громади.

    2.Порядок формування та використання цільових фондів визначаєть­ся положенням про ці фонди, що затверджується Скалатською міською радою.

Стаття 5.4.8.

1.Основними завданнями фінансової діяльності Скалатської міської об’єднаної територіальної громади є:

 • створення відповідних механізмів регулювання процесів економіч­ного та соціального розвитку, що відіграватимуть у них стимулюючу та координуючу роль;
 • запровадження відповідних фіскальних інструментів, що дозволяти­муть створювати механізми щодо формування надійної бази власних надхо­джень та сприятимуть розвиткові економічних процесів на території Скалатської міської об’єднаної територіальної громади;
 • забезпечення процесів надання громадських послуг у соціальній та житлово-комунальній сферах, формування системи соціального захисту населення, притаманної ринковій економіці;
 • сприяння розвиткові інвестиційних процесів, спрямованих на форму­вання сучасної інфраструктури комунального господарства;
 • якісне виконання повноважень, делегованих органам місцевого
  самоврядування.

    2.Принципами фінансової діяльності Скалатської міської об’єднаної територіальної громади є:

 • планування фінансових ресурсів;
 • першочергове забезпечення потреб, які мають важливе значення для розвитку Скалатської міської об’єднаної територіальної громади та соціально-економічного благо­получчя її членів;
 • урахування загальнодержавних інтересів;
 • прозорості, регулярного інформування, винесення на обговорення пи­тань фінансового планування, інвестиційної діяльності, проектів міського бюджету та забезпечення доступу до здійснення контролю з боку громадськості;
 • застосування новітніх технологій у здійсненні фінансового менедж­менту та використання широкого спектру фінансових інструментів, при­таманних ринковій економіці.

Глава 6. Бюджет Скалатської міської об’єднаної територіальної громади

Стаття 6.4.1.

     1.Бюджет громади – план формування та використання фінансових ресурсів  протягом бюджетного періоду

    2.Бюджет громади – грошове вираження збалансованого розпису надходжень та витрат Скалатської міської ради у зв’язку з виконанням функцій місцевого самоврядування протягом одного року. Бюджет громади приймається на кожний календарний рік.

Стаття 6.4.2.

    1.Бюджет громади складається з:

1.1. Надходжень – доходи міського бюджету. 

     1.2. Витрат – видатки міського бюджету.

   2.Доходи та видатки становлять єдиний баланс відповідного бюджету.

   3.Бюджет громади поділяється на:

      3.1.Поточний бюджет – кошти бюджету які спрямовуються на фінансування установ і закладів виробничої і соціальної інфраструктури, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення.

      3.2.Бюджет розвитку – кошти бюджету які спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку Скалатської міської об’єднаної територіальної громади, пов'язаних зі здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов'язаних з розширеним відтворенням. Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок частини податкових надходжень, коштів залучених від розміщення місцевих позик, а також інвестиційних субсидій з інших бюджетів.

Стаття 6.4.3.

    1.Доходи бюджету громади – кошти які формуються за рахунок власних джерел  в порядку визна­чених та закріплених чинним законодавством України загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

    2.Порядок зарахування доходів до бюджету громади визначається Бюджетним кодексом України та іншими законами України.

    3.У доходній частині бюджету громади виділяються на:

3.1. Доходи необхідні для виконання власних повноважень.

3.2.Доходи необхідні для забезпечення виконання делегованих законом повноважень органів ви­конавчої влади.

 

Стаття 6.4.4.

    1.Видатки бюджету громади – це спрямування коштів на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, їх розмір і цільове спрямування визначаються бюджетом громади.

   2.Видатки бюджету громади поділяються на дві частини:

2.1.Видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядуван­ня.

      2.2.Видатки, пов'язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

    3.У видатковій частині бюджету громади окремо передбачаються ви­датки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку. 

    4.Скалатська міська ради та їх виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами бюджету громади, визначають напрями їх використання.

Стаття 6.4.5.

    1.Дефіцит бюджету громади – це перевищення видатків міського бюджету над його доходами. Бюджет громади може прийматися з дефіцитом виключно в частині дефіциту бюджету розвитку. Дефіцит бюджету громади покривається за рахунок запозичень.

    2.Профіцит бюджету громади – це перевищення доходів бюджету громади над його видатками. Профіцит бюджету громади затверджується виключно з метою погашення основної частини боргу.

Стаття 6.4.6.

    1.Вільні залишки – це доходи бюджету громади одержані додатково при його виконанні, а саме сума коштів яка перевищує доходи над видатками які утворилися за рахунок збільшення доходів або економії у витратах.

    2.Рішення про використання вільних залишків приймається на сесії Скалатської міської ради.

    3.Скалатська міська рада має право прийняти рішення про вкладання вільних залишків у акції, цінні папери, депозити тощо.    

Стаття 6.4.7.

    1.Бюджет громади має бути достатніми для забезпечення виконання наданих Скалатській міській раді чинним законодавством України повноважень та забез­печення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.

    2.При забезпеченні збалансування доходів і видатків в бюджет громади не враховуються вільні залишки бюджетних коштів.

    3.Метою збалансування бюджету громади є виявлення граничного розміру його дефіциту.

Стаття 6.4.8.

    1.Скалатська міська рада самостійно розробляє проект, затверджує та виконує бюджет громади.

    2.Затвердження рішення про бюджет громади відбувається виключно на пленарному засіданні сесії Скалатської міської ради.

    3.Самостійність бюджету громади гарантується власними та за­кріпленими  загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів бюджету громади у відповідності до чинного законодавства України.

    4.Втручання державних органів у процес складання, затвердження та виконання бюджету громади не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

    5.До закінчення календарного року зміни до бюджету громади можуть вно­ситися виключно рішення сесії Скалатської міської ради у відповідності до порядку внесення змін до бюджету громади.

Стаття 6.4.9.

    1.У звіті про виконання бюджету громади наводяться дані щодо результатів виконання бюджету громади, включаючи інвентаризацію майна та заборгованість на початку і наприкінці бюджетного року. До звіту про виконання бюджету додається звітна доповідь роз'яснювального змісту.

    2.Звіт про виконання бюджету складається протягом 6 місяців після закінчення бюджетного року.

    3.Рішення Скалатської міської ради про затвердження звіту про виконання  бюджету громади оприлюднюється.

 

 

V. СТРАТЕГІЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СКАЛАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Глава 7. Стратегія розвитку Скалатської міської об’єднаної територіальної громади

Стаття 7.5.1.

    1.Стратегія та основні напрямки розвитку Скалатської міської об’єднаної територіальної громади базуються на концепції сталого розвитку всіх сфер соціально-економічного, політич­ного та культурного життя Скалатської міської об’єднаної територіальної громади.

Стаття 7.5.2.

    1.Сталий розвиток Скалатської міської об’єднаної територіальної громади передбачає:

 • забезпечення підвищення та вирівнювання якості життя для населення

       Скалатської міської об’єднаної територіальної громади;

 • залучення населення Скалатської міської об’єднаної  територіальної громади до процесу розробки та впровадження стратегії розвитку та перспективного плану Скалатської міської об’єднаної територіальної   громади;
 • дотримання стандартів надання послуг населенню;
 • стабілізація та покращення економічної, соціальної, екологічної ситуації на території Скалатської міської об’єднаної територіальної громади;
 • запровадження сучасних механізмів управління та розвитку об'єктів комунальної власності та його фінансового забезпечення;
 • застосування нових підходів формування системи соціального за­хисту населення Скалатської міської об’єднаної територіальної громади;
 • запровадження сучасних механізмів менеджменту;
 • розбудова на території Скалатської міської об’єднаної територіальної громади сучасної ринкової інфраструк­тури;
 • збільшення можливостей вирішення проблем шляхом раціонального поєднання механізмів централізації та децентралізації у процесах прийняття рішень;
 • забезпечення розвитку науки підвищення професійного рівня шляхом надання якісної освіти у навчальних закладах Скалатської об’єднаної територіальної громади;
 • забезпечення розвитку культури та мережі культурних закладів Скалатської міської об’єднаної територіальної громади;
 • залучення інвестицій та міжнародних грантів;
 • забезпечення міжнародного співробітництва;
 • участь у міжнародних програмах соціально-економічного та культур­ного  розвитку Скалатської міської об’єднаної територіальної громади.

 

Стаття 7.5.3.

    1.Сталий розвиток громади забезпечується шляхом розробки генерального плану   розвитку Скалатської міської об’єднаної територіальної громади, стратегії розвитку Скалатської міської об’єднаної територіальної громади, щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку Скалатської об’єднаної територіальної громади а також цільових програм.

    2.Ключовим підходом системи сталого розвитку є раціональне використання наявних або залучених ресурсів.

 

Стаття 7.5.4.

    1.Основним із завдань місцевого планування є ефективна координація процесів використання матеріальної та фінансової бази Скалатської міської об’єднаної територіальної громади.

    2.Скалатська міська рада визначає порядок використан­ня об’єктів комунальної власності та фінансових ресурсів з метою раціонального використання та отримання максимальних доходів від такого використання.

Стаття 7.5.5.

    1.Генеральний план розвитку Скалатської міської об’єднаної територіальної громади – це містобудівна документація яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території з урахуванням історичних традицій, збереження та відновлення історичного центру а також сучасних тенденцій містобудування.

    2.Генеральний план розвитку Скалатської міської об’єднаної територіальної громади приймається Скалатською міською радою у відповідності до чинного законодавства України виключно після проходження процедури громадських слухань.

    3.Генеральний план розвитку Скалатської міської об’єднаної територіальної громади складається з генеральних планів розвитку населених пунктів, які входять до складу Скалатської міської об’єднаної територіальної громади.

Стаття 7.5.6.

    1.Стратегія сталого розвитку Скалатської міської об’єднаної територіальної громади – це документально зафіксований проект перспективних напрямків, приорітетів, цілей, завдань соціально-економічного та культурного розвитку, а також система комплексних заходів які забезпечують досягнення головної мети та завдань розвитку Скалатської міської об’єднаної територіальної громади.

    2.Головною метою стратегії є підвищення добробуту та якості життя населення Скалатської міської об’єднаної територіальної громади, покращення економічної ситуації, забезпечення належного рівня екологічної безпеки, підвищення зайнятості населення, зміцнення основ демократії.

    3.З метою реалізації стратегії розвитку Скалатської міської об’єднаної територіальної громади розробляються щорічні плани соціально-економічного та культурного розвитку Скалатської міської об’єднаної територіальної громади та цільові комплексні програми які затверджуються на пленарному засідання сесії Скалатської міської ради.

Стаття 7.5.7.

    1.Програма соцільно-економічного та культурного розвитку Скалатської міської об’єднаної територіальної громади та інші цільові програми розвитку Скалатської міської об’єднаної територіальної громади (далі – програма) – передує створенню проекту міського бюджету та щорічно затверджується рішенням сесії Скалатської міської ради.

    2.Програма містить:

 1. Цілі розвитку Скалатської міської об’єднаної територіальної громади на наступний рік.
 2. Економічне обґрунтування.
 3. Прогноз очікуваних результатів.
 4. Відомості про джерела фінансування.
 5. Терміни та етапи виконання програми.

 

Стаття 7.5.8.

    1.Соціальний захист населення вважається найважливішим пріорите­том діяльності Скалатської міської ради, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

    2.Скалатська міська рада може здійснювати додаткові заходи соціаль­ного захисту тих чи інших груп населення, що повинні бути підтверджені бюджетним фінансуванням.

Стаття 7.5.9.

    1.Скалатська міська може встановлювати додаткові пільги. Розміри та порядок установлення додаткових пільг та гарантій, їх зняття визначаються за рішенням Скалатської міської ради.

    2.Пільги можуть передбачати: грошові виплати, безкоштовне корис­тування послугами, одержання гарантій.

Стаття 7.5.10.

    1.Підтримка благодійності, меценатства та спонсорства відбувається через доведення фактів цієї діяльності до жителів села через засоби масової інформації та заохочується шляхом зниженням ставок місцевих податків.

Стаття 7.5.11.

1.Пріоритетними в міжнародній діяльності визначаються такі напрями:

    - укладення щорічних протоколів стосовно здійснення конкретних заходів у рамках укладених угод про співробітництво із зарубіжними суб'єктами місцевого самоврядування;

    - участь у заходах, що мають представницький характер для Скалатської міської об’єднаної терито­ріальної громади;

    - участь у заходах міжнародного плану, що мають на меті отримання конкретної допомоги для Скалатської міської об’єднаної територіальної громади;

    - участь у заходах, що сприяють залученню інвестицій на розвиток те­риторіальної громади або передбачають здійснення спільних проектів.

Стаття 7.5.12.

    1.Скалатська міська рада з метою створення робочих місць та підвищення добробуту жителів села надають підтримку місцевим товаровиробникам, сприяють розвитку малого та середнього підприємництва, та розробляє програму підтримки місцевих товаровиробників, малого та середнього підпри­ємництва.

 

РОЗДІЛ VI. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ СКАЛАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Глава 8. Гарантії місцевого самоврядування Скалатської міської об’єднаної територіальної громади

 

Стаття 8.6.1.

    1.Здійснення місцевого самоврядування в Скалатській міській об’єднаній територіальні громаді забезпечується системою гарантій, які є умовою належного функціонування місцевого самоврядування, його становлення і розвитку.

    2.Гарантіями місцевого самоврядування розуміють сукупність умов і засобів, які забезпечують реалізацію завдань та функцій, захист прав місцевого самоврядування.

     3. Найважливіші правові гарантії місцевого самоврядування отримали закріплення в Конституції України і Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

Стаття 8.6.2.

1.Гарантіями організаційної самостійності місцевого самоврядування є:

 • положення Конституції України про те, що органи місцевого самоврядування не входять до єдиної системи органів державної влади, а служба в органах місцевого самоврядування виступає самостійним видом публічної служби;
 • віднесення питань обрання органів місцевого самоврядування, обрання чи призначення посадових осіб місцевого самоврядування до повноважень місцевого самоврядування;
 • заборона органам виконавчої влади та їх посадовим особам втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією і законами України до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами повноважень та в інших випадках, передбачених законом;
 • заборона обмежувати права Громади на місцеве самоврядування за винятком умов воєнного чи надзвичайного стану.

 

Стаття 8.6.3.

         1.Гарантіями фінансово-економічної самостійності місцевого самоврядування є:

 • матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування;
 • положення Конституції України щодо захисту законом права комунальної власності на рівних умовах із правами власності інших суб’єктів;
 • закріплення обов’язків держави фінансувати здійснення окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих органам місцевого самоврядування та компенсувати витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади і попередньо не забезпечені відповідними фінансовими ресурсами;
 • заборона втручання державних органів влади у процес складання, затвердження і виконання місцевих бюджетів, за винятком випадків, передбачених законом;
 • обов’язок держави фінансово підтримувати місцеве самоврядування; брати участь у формуванні доходів місцевих бюджетів; здійснювати контроль за законним, доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів та належним їх обліком; гарантувати органам місцевого самоврядування дохідну базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб;
 • право органів місцевого самоврядування мати позабюджетні кошти, установлювати місцеві податки і збори, випускати місцеві позики, лотереї та цінні папери тощо.

 

Стаття 8.6.4.

         1.Гарантіями захисту прав місцевого самоврядування є:

 • обов’язковість до виконання на відповідній території актів органів місцевого самоврядування Громади та судовий порядок захисту права місцевого самоврядування;
 • право органів та посадових осіб  місцевого самоврядування Громади звертатися до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, які обмежують права Громади, повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед Громадою.

 

 

Глава 9. Відповідальність місцевого самоврядування Скалатської міської об’єднаної територіальної громади

 

Стаття 9.6.4.

    1.Органи та посадові особи місцевого самоврядування Скалатської міської об’єднаної територіальної громади несуть відповідальність за свою діяльність перед Скалатською міською об’єднаною територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними особами.

    2.Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються чинним законодавством України.

Стаття 9.6.5.

    1.Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед Скалатською міською об’єднаною територіальною громадою. Періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед Скалатською міською об’єднаною територіальною громадою про свою діяльність.

    2.Скалатська міська об’єднана територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

    3.Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування Скалатської міської об’єднаної територіальної громади визначаються чинним законодавством України.

 

 

Стаття 9.6.6.

    1.Органи та посадові особи місцевого самоврядування Скалатської міської об’єднаної територіальної громади несуть відповідальність перед державою у разі порушення ними Конституції або законів України.

    2.Органи та посадові особи місцевого самоврядування Скалатської міської об’єднаної територіальної громади з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 9.6.7.

    1.Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування Скалатської міської об’єднаної територіальної громади, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

    2.Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування Скалатської міської об’єднаної територіальної громади, вирішуються в судовому порядку.

 

РОЗДІЛ VII.  ЗОВНІШНІ ВІДНОСИНИ СКАЛАТСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 7.1.

    1.Скалатська міська об’єднана територіальна громада з метою забезпечення більш ефективної роботи органів міського самоврядування Скалатської міської об’єднаної територіальної громади, вирішення питань місцевого значення має право на самостійне здійснення міжнародного міжмуніципального співробітництва, окрім випадків, коли згідно з чинним законодавством відповідні заходи мають погоджуватися з Міністерством закордонних справ України.

    2.Міжнародне міжмуніципальне співробітництво Скалатської міської об’єднаної територіальної громади здійснюється у відповідності та в межах, визначених законодавством України та цим Статутом.

    3.При здійсненні міжнародного міжмуніципального співробітництва Скалатську міську об’єднану територіальну громаду представляє в межах своєї компетенції Скалатська міська рада, а також представники підприємств, установ, організацій та громадських об’єднань Скалатської міської об’єднаної територіальної громади.

    4.Приймаючи участь у міжнародному міжмуніципальному співробітництві Скалатська міська об’єднана територіальна громада у відповідності та в межах, визначених законодавством України та цим Статутом, має право здійснювати необхідні заходи, спрямовані на посилення та поглиблення добросусідських відносин з територіальними громадами та сформованими ними органами інших держав, укладати з цією метою необхідні угоди та досягати домовленостей.

    5.Підписані уповноваженими посадовими особами угоди і домовленості обов’язково затверджуються Скалатською міською радою.

Стаття 7.2.

    До основних напрямків міжнародного міжмуніципального співробітництва Скалатської об’єднаної територіальної громади належать:

 • співробітництво з міжнародними міждержавними та міжурядовими організаціями з питань місцевого самоврядування;
 • співробітництво з територіальними громадами інших держав та сформованими ними органами з питань місцевого значення;
 • участь у міжнародному русі споріднених міст та міст-побратимів;
 • участь у міжнародних неурядових асоціаціях та інших добровільних об’єднаннях органів місцевого самоврядування та місцевих влад;
 • співробітництво з юридичними та фізичними особами інших держав, транснаціональними корпораціями у сфері реалізації питань місцевого значення;
 • участь у міжнародному регіональному співробітництві в рамках європейських регіонів.
 • забезпечення на території Скалатської міської об’єднаної територіальної громади реалізації міжнародних зобов’язань України;
 • здійснення інших заходів, передбачених законодавством України та угодами між уповноваженими представниками Скалатської міської об’єднаної територіальної громади та суб’єктами її міжнародного міжмуніципального співробітництва.

 

Стаття 7.3.

1.Пріоритетними формами міжнародного міжмуніципального співробітництва Скалатської міської об’єднаної територіальної громади є:

 • укладання щорічних протоколів стосовно здійснення конкретних заходів у рамках укладених угод про співробітництво з зарубіжними суб'єктами місцевого самоврядування;
 • участь у міжнародних конференція, семінарах, симпозіумах, виставках та інших заходах, що мають представницький характер для Скалатської об’єднаної територіальної громади;
 • участь у заходах міжнародного плану, що мають на меті культурний обмін та отримання конкретної допомоги для Скалатської об’єднаної територіальної громади;
 • участь у заходах, що сприяють залученню інвестицій на розвиток міської громади, підприємництва в місті або передбачають здійснення спільних проектів;
 • участь у заходах відповідно до міжнародних угод України або в рамках міждержавних програм.

 

Стаття 7.4.

    1.Споріднені міста та міста-побратими Скалатської міської об’єднаної територіальної громади:

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Стаття 7.5.

    1.Побратимські зв’язки Скалатської міської об’єднаної територіальної громади мають сприяти:

 • зміцненню дружби між народами та налагодженню економічного і культурного співробітництва між державами та міськими громадами;
 • обмінові досвідом здійснення міського самоврядування з метою удосконалення системи управління Скалатської міської об’єднаної територіальної громади;
 • вивченню способів і механізмів розв`язання соціально-економічних проблем в інших країнах світу з метою впровадженню їхнього досвіду у себе;
 • долученню мешканців міста до історичних та культурних цінностей інших народів;
 • поширенню назовні інформації про можливості та соціально-економічні й культурні досягнення Скалатської об’єднаної територіальної громади;
 • залученню інвестицій у промисловість та комунальне господарство Скалатської об’єднаної територіальної громади;
 • розвиткові туризму та пов`язаної з ним інфраструктури тощо.

 

Стаття 7.6.

        1.Скалатська міська рада через уповноважені органи та осіб сприяє розвиткові міжнародних зв`язків Скалатської міської об’єднаної територіальної громади з громадами міст-побратимів інших країн світу, здійснює обмін делегаціями посадових осіб та депутатів міської ради, керівників та представників комунальних підприємств, установ і організацій міста, представників різних професій, дітей і молоді, мистецьких колективів та колективів художньої самодіяльності, спортсменів та спортивних команд.

 

                                             VIIІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 8.1.

    1.Даний Статут відповідає Конституції України, та законам України, ніщо в нормах цього Статуту не може розглядатися як обмеження для застосування чинного законодавства України, міжнародних договорів які є ратифіковані  Верховною Радою України.

    2.У разі невідповідності окремим нормам цього Статуту у зв’язку із змінами законодавства України, діють норми які мають вищу юридичну силу.

Стаття 8.2.

    1.Статут затверджується на пленарному засіданні сесії Скалатської міської ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради, після проведення процедури громадських слухань в населених пунктах які входять у складу Скалатської міської об’єднаної територіальної громади.

    2.Статут набуває чинності з дня його державної реєстрації у відповідності та в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Стаття 8.3.

    1.Зміни та доповнення до Статуту вносяться Скалатською міською радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

    2.Право внесення проектів змін та доповнень до Статуту мають міський голова, виконавчий комітет Скалатської міської ради, депутати Скалатської міської ради, постійні комісії Скалатської міської ради, загальні збори жителів Скалатської об’єднаної територіальної громади.

    3.Зміни та доповнення до Статуту вносяться також Скалатською міською радою за результатами місцевого референдуму.

    4.Про внесення змін та доповнень  до Статуту міський голо­ва або уповноважена ним особа у п'ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію Статуту.

Стаття 8.4.

    Контроль за виконанням Статуту здійснюють Скалатська міська рада, міський  голова, інші органи і особи в порядку, перед­баченому цим Статутом і чинним законодавством України.

  

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь