A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Скалатська міська об’єднана територіальна громада
Тернопільська область, Підволочиський район

ЦНАП

                                                                                                               

                                                                              СКАЛАТСЬКА  МІСЬКА  РАДА

                                                   ПІДВОЛОЧИСЬКОГО РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                                                               Р І Ш Е Н Н Я

 

від 06 квітня 2017 року                                                                                              № 32

 

Про затвердження Концепції створення Центру

надання адміністративних послуг в Скалатській

обєднані територіальні громаді на 2017-2020 роки,

та План реалізації концепції щодо Центру надання

адміністративних послуг в Скалатській об’єднаній

територіальній громаді на 2017-2020 роки

 

    У зв’язку із створенням Центру надання адміністративних послуг Скалатської міської ради на підставі рішення сесії Скалатської міської ради від 15 березня 2017 року № 566 «Про створення в структурі Скалатської міської ради структурного підрозділу – Центр надання адміністративних послуг», відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», примірного Положення про центр надання адміністративних послуг затвердженого Постановою кабінету міністрів України від 20 лютого2013 року №118, «Положення Центр надання адміністративних послуг Скалатської міської ради»  затвердженого рішенням сесії Скалатської міської ради від 15 березня 2017року № 566, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Скалатської міської ради –

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити  Концепцію створення Центру надання адміністративних послуг в Скалатській об’єднаній територіальній громаді згідно з додатком 1.

2. Затвердити План реалізації концепції щодо Центру надання адміністративних послуг в Скалатській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки згідно з додатком 2. 

3. Викласти інформацію про затвердження  Концепції на сайті Скалатської ОТГ.

 

      Міський голова                                                                    П.В.Савончак

 

 

                                                                                     «ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішення виконкому Скалатської міської ради

                                                                                                         від 04 квітня 2017 року № 32

                                                                                                                          _____________________ П.В. Савончак

 

 

КОНЦЕПЦІЯ

створення Центру надання адміністративних послуг в Скалатській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки

  1. Мета Концепції

Метою розробки, затвердження та реалізації цієї Концепції є створення умов для надання мешканцям громади необхідних адміністративних послуг в зручний та доступний способи.

2. Завдання Концепції

Завданнями цієї Концепції є:

- забезпечення отримання Скалатською міькою радою повноважень з надання усіх адміністративних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані державою органам місцевого самоврядування відповідного рівня;

- створення центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), з комфортними умовами для обслуговування суб’єктів звернення та належними умовами для роботи посадових осіб;

- забезпечення доступних умов для отримання адміністративних послуг усіма мешканцями Скалатської об’єднаної територіальної громади (далі – Скалатська ОТГ), в тому числі завдяки створення віддалених місць для роботи адміністраторів, залучення старост до надання адміністративних послуг, впровадження інформаційних технологій.

3. Поточний (вихідний) стан

Реалізація цієї Концепції спрямована на вирішення наступних проблем:

- отримання мешканцями Скалатської ОТГ більшості необхідних адміністративних послуг здійснюється переважно в районному центрі в різних органах виконавчої влади;

- необлаштовані умови для обслуговування суб’єктів звернення в Скалатській міській раді, в тому числі незручна кабінетна система прийому суб’єктів, відсутність умов для очікування;

- відсутність належних умов доступу до адміністративних послуг в Скалатській ОТГ для осіб з обмеженими фізичними можливостями (з інвалідністю, з додатковими потребами);

- погане матеріально-технічне забезпечення виконавчих органів Скалатської міської ради, в тому числі брак відповідного технічного обладнання, меблів, програмного забезпечення для організації ефективної роботи;

- нові виклики (ризики) погіршення доступності адміністративних послуг, зокрема у сфері реєстрації актів цивільного стану, у зв’язку з утворенням Скалатської ОТГ;

- складність залучення персоналу, що відповідає вимогам встановленим законодавством,  для надання окремих адміністративних послуг, зокрема, у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних та фізичних осіб;

- недостатність знань та навичок в окремих спеціалістів виконавчих органів Скалатської міської ради, які надають адміністративні послуги;

- відсутність умов для оплати адміністративних послуг в приміщенні Скалатської міської ради.

4. Заплановані заходи (шляхи вирішення наявних проблем)

Для досягнення мети цієї Концепції та усунення наявних проблем будуть вживатися наступні заходи:

- утворення  Центру надання адміністративних послуг Скалатської місцевої ради;

- отримання місцевою радою повноважень у сфері реєстрації прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, надання витягів з Державного земельного кадастру;

- забезпечення ЦНАП належним приміщенням (в тому числі з комфортною зоною обслуговування та очікування, туалетною кімнатою, дитячим куточком …), технікою, меблями, програмним забезпеченням;

- забезпечення ЦНАП достатньою кількістю персоналу, здійснення регулярних заходів з навчання та підвищення його кваліфікації;

- організація надання через ЦНАП усіх адміністративних послуг, які належать до власних та делегованих повноважень Скалатської міської ради, в тому числі з реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання, а також видача довідок:

  • про склад сім’ї;
  • про пільги;
  • про те, що людина не працює згідно трудової книги;
  • довідки на поховання;
  • довідка про наявність земельної ділянки;
  • довідка про членство в особистому селянському господарстві;
  • довідка про наявність земельної ділянки у фізичної особи (форма 3ДФ)

- вжиття заходів для надання через ЦНАП адміністративних послуг з видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

- надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення, пенсійного забезпечення;

- надання послуг підприємств-монополістів у сферах енерго-; водо-; тепло- забезпечення;

- створення, за можливості в інших найбільших населених пунктах, віддалених місць для роботи адміністраторів, залучення до надання окремих адміністративних послуг старост;

- обслуговування в обґрунтованих випадках суб’єктів звернення з відповідними потребами з виїздом до їх населених пунктів та/або помешкання;

- організація та використання мобільного (пересувного) офісу для надання адміністративних послуг;

- впровадження інформаційних технологій при наданні адміністративних послуг, в тому числі інтеграція з інформаційними системами органів державної влади, розширення переліку електронних послуг;

- створення належної системи інформування Скалатської ОТГ про адміністративні послуги та роботу ЦНАП, в тому числі через веб-сторінку ОТГ / ЦНАП, сторінку Скалатської ОТГ у соціальних мережах;

- встановлення платіжного терміналу у приміщенні ЦНАП.

 В межах виконання зазначених заходів будуть  використовуватися також механізми:

- співробітництво з створеними об’єднаними територіальними громадами (спільного надання окремих адміністративних послуг; придбання обладнання, створення «мобільного робочого місця» тощо);

- узгодженння рішень з органами виконавчої влади для надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення; реєстрації земельних ділянок; пенсійного забезпечення, фіскальної служби; організація оперативного документообігу з такими органами.

Крім того, для реалізації Концепції будуть вжиті такі організаційні заходи:

- утворено постійну робочу групу з питань надання адміністративних послуг та утворення (модернізації) ЦНАП, в тому числі із залученням представників громадськості;

- вивчення та впроваження нової практики в організації надання адміністративних послуг в Україні;

- створення дієвої системи зворотного зв’язку з суб’єктами звернень та Скалатською ОТГ загалом, розгляду пропозицій та зауважень громадян щодо організації надання адміністративних послуг на території Скалатської ОТГ, в тому числі при формуванні (розширенні) Переліку послуг для ЦНАП, при плануваннні облаштування ЦНАП, при впровадженні суттєвих новацій у роботі ЦНАП, при щорічному оцінюванні персоналу ЦНАП;

- щорічне звітування перед Скалатською міською радою та Скалатською ОТГ щодо реалізації цієї Концепції та виконання щорічних планів (програми) її впровадження.

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної політики, політик захисту навколишнього середовища та енергозбереження.

5. Витрати та джерела їх покриття

Для покриття витрат на створення ЦНАП будуть використані надходження до місцевого бюджету у вигляді плати за надання адміністративних послуг (адміністративний збір); інші кошти місцевого бюджету; державна субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ; кошти проектів міжнародної технічної допомоги та інші не заборонені чинним законодавством України джерела.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції (з обґрунтуванням їх обсягів), буде проведена після розробки відповідного Плану заходів та кошторисної документації.

6. Очікувані результати

Від реалізації Концепції очікуються наступні результати:

для громадян та суб’єктів господарювання – отримання усіх (більшості) необхідних адміністративних послуг в комфортних та доступних умовах в належному ЦНАП;

для працівників ЦНАП та інших посадових осіб долучених до надання адміністративних послуг – належні умови роботи, регулярні заходи з підвищення кваліфікації;

для жителів Скалатської ОТГ – прозорі умови надання адміністративних послуг.

        Очікувані стандарти:

- жителі Скалатської ОТГ не більше як за 3 роки з дня ухвалення цієї Концепції матимуть доступ до основного офісу ЦНАП або віддаленого місця для роботи адміністраторів на відстані не більше 10 км;

- організацію роботи ЦНАП не менше 40 прийомних годин протягом тижня;

- можливість оплати платних адміністративних послуг безпосередньо у приміщенні ЦНАП;

 - використання електронної системи керування чергою за потреби; 

- можливість отримати довідкову інформацію щодо адміністративних послуг телефоном, електронною поштою протягом усіх робочих годин ЦНАП.       

7. Термін реалізації

    Термін реалізації Концепції  2017 – 2020 роки.

 

   

     Міський голова                                                                     П.В. Савончак

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

                                                                «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                                                               рішення виконкому Скалатської міської ради

                                                                                від 04 квітня 2017 року № 32

 

                                                                     _____________________ П.В. Савончак

 

 

План реалізації концепції щодо Центру надання адміністративних послуг в Скалатській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки

 

1. Розробка та затвердження нормативної документації щодо створення діяльності ЦНАП (зокрема: положення про ЦНАП, регламент роботи тощо) – протягом  I кварталу 2017 року.

2. Затвердити перелік адміністративних послуг, розробити інформаційні та технологічні карти згідно переліку – протягом I-III кварталу 2017 року.

3. Визначити приміщення для розміщення  ЦНАПупротягом I кварталу 2017 року.

4. Розробити заходи щодо перепланування та ремонту будівлі ЦНАП та зробити розрахунок –  I-III кварталу 2017 року

5. Стати замовником проектної та кошторисної документації щодо виконання перепланування та ремонту будівлі ЦНАП, придбання меблів та оргтехніки для забезпечення діяльності ЦНАПпротягом I-II кварталу 2017 року.

6. Розробити дизайн – проект приміщення ЦНАПу, або план ЦНАП – протягом  II кварталу 2017 року.

7. Затвердити перелік служб, дозвільних органів, які будуть залучені до роботи в ЦНАПпротягом II-III кварталу 2017 року.

8. Внести зміни до положень відділів посадових інструкцій осіб в частині співпраці, а саме знаходження та виконання своїх обов’язків в ЦНАП – протягом  II-III кварталу 2017 року.

9. Визначити можливість створення єдиної комп’ютерної сітки із виходом до кожного відділу, які належать до сфери управління державної адміністрації  та комунальних підприємств, що задіяні в роботі ЦНАП та вивчити питання необхідності створення відповідного програмного забезпеченняпротягом III кварталу 2017 року.

10. Розробити схеми документообігу між працівниками Центру і спеціалістами  відповідних відділів Скалатської міської ради, комунальними закладами Скалатської міської ради, органами державної влади на районному та обласному рівні та комунальними підприємствами протягом III кварталу 2017 року.

11. Розробити та виготовити матеріали для наповнення інформаційних стендів – протягом III-IV кварталу 2017 року.

12. Визначити тематику, план навчань, проводити навчання для працівників ЦНАП – проягом 2017-2020 років.

13. Організувати проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо діяльності ЦНАП – протягом 2017-2020 років.

14. Визначити доцільність створення електронної черги – протягом 2017-2020 років.

15. Постійно наповнювати інформацією розділ «Центр надання адміністративних послуг» на офіційному сайті Скалатської ОТГ.

 

 

     Міський голова                                                                      П.В. Савончак

 

 

 

 

 

СКАЛАТСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ПІДВОЛОЧИСЬКОГО РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від 15 березня 2017                                                                                                      № 566

 

Про створення в структурі Скалалатської

міської ради структурного підрозділу –

Центр надання адміністративних послуг

 

У зв’язку із необхідністю надання адміністративних послуг жителям Скалатської об’єднаної територіальної громади, відповідно до статті 12Закону України «Про адміністративні послуги», примірного положення про центр надання адміністративних послуг затвердженого Постановою КМУ від 20 лютого 2013 року № 118, керуючись ст. ст.10, 25, п. 5 ст. 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

ВИРІШИЛА:

 

    1. Створити в апараті Скалатської міської ради структурний підрозділ Центр надання адміністративних послуг Скалатської міської ради.

   2. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Скалатської міської ради згідно з додатком 1.

    3. Затвердити штатну чисельність Центру надання адміністративних послуг Скалатської міської ради в кількості 6 (шість) штатних одиниць а саме:

    Керівник Центру надання адміністративних послуг Скалатської міської ради – 1 (одна) штатна одиниця;

    Адміністратор Центру надання адміністративних послуг Скалатської міської ради –2 (дві) штатних одиниці.

Головний спеціаліст з реєстрації фізичних осіб - 1(одна) штатна одиниця,

Головний спеціаліст з реєстрації актів цивільного стану – 1(одна) штатна одиниця.

Спеціаліст міської ради – 1(одна) штатна одиниця.

     4. Затвердити Перелік послуг Центру надання адміністративних послуг Скалатської міської ради згідно з додатком 2.

    5. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг Скалатської міської ради згідно з додатком 3.

    6. Затвердити графік роботи Центру надання адміністративних послуг Скалатської міської ради згідно з додатком 4.

    7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з питань діяльності виконавчих органів Хлистун У.Б.

 

 

          Міський голова                                                                                 Савончак П.В.

 

 

 

 

СКАЛАТСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ПІДВОЛОЧИСЬКОГО РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

 

від 17 жовтня 2017 року                                                                                                  № 836

 

Про внесення змін до рішення сесії

Скалатської міської ради від 15.03.2017 року №566

“Про створення в структурі Скалатської міської ради

структурного підрозділу - Центр надання адміністративних послуг”

 

У зв’язку із необхідністю надання якісних адміністративних послуг жителям Скалатської міської об’єднаної територіальної громади, відповідно до статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», керуючись ст. ст.10, 25, п. 5 ст. 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести наступні зміни до рішення сесії Скалатської міської ради від 15.03.2017 року №566 “Про створення в структурі Скалатської міської ради структурного підрозділу - Центр надання адміністративних послуг”:

1.1 Викласти в наступній редакції пункти:

Пункт 1. Утворити Центр надання адміністративних послуг у Скалатській міській об’єднаній територіальній громаді як відділ “Центр надання адміністративних послуг” апарату Скалатської міської ради (далі - відділ).

Пункт 3. Затвердити штатну чисельність працівників відділу “Центр надання адміністративних послуг” апарату Скалатської міської ради в кількості 8 (вісім) штатних одиниць.

  1. Додатки 1 та 2 до рішення сесії Скалатської міської ради від 15.03.2017 року №566 “Про створення в структурі Скалатської міської ради структурного підрозділу - Центр надання адміністративних послуг” викласти в редакції, що додається (додаток 1, 2).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з питань діяльності виконавчих органів Хлистун У.Б.

 

 

Міський голова                                                                           Савончак П.В.

 

 

 

 

СКАЛАТСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ПІДВОЛОЧИСЬКОГО РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

 

від 16 червня 2017 року                                                                                               № 676

 

 

   Про здійснення Скалатською міською

радою державної реєстрації юридичних

осіб, фізичних осіб-підприємців а також

державної реєстрації речового права

 

   У зв’язку з необхідністю здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а також здійснення державної реєстрації речового права на території Скалатської ОТГ, відповідно до статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», керуючись ст. 10, 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

вирішила:

1. Скалатська міська рада здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та уповноважує державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на здійснення відповідних реєстраційних дій.

2. Скалатська міська рада здійснює державну реєстрації речового права та уповноважує державного реєстратора речового права на здійснення відповідних реєстраційних дій.

 

 

 

   Міський голова                                                                           Савончак П.В.

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Оцініть роботу апарату Скалатської міської ради

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь