A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Скалатська міська об’єднана територіальна громада
Тернопільська область, Підволочиський район

Аналіз регуляторного впливу Проект рішення Скалатської міської ради "Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Скалатської М Р на 2019 рік"

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 Проект рішення Скалатської міської ради

                            «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки на території 

Скалатської міської ради на 2019 рік»

I. Визначення проблеми

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017році» від 20.12.2016 № 1791- VІІІ на 2017 рік встановлено місцевий податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, без застосування регуляторної процедури.

 Враховуючи вимоги статті 12.3.4. Податкового кодексу рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). Тобто для встановлення місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з урахуванням змін ст.266 Податкового Кодексу, на 2018 рік  необхідно проведення регуляторної процедури.

Часті зміни податкового законодавства вимагають щорічного прийняття регуляторних актів із встановлення місцевих податків.

                  За даними звітів бухгалтерії Скалатської міської ради про виконання дохідної частини бюджету, платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для яких ставки регулюються за рішенням міської  ради, сплачено до місцевого бюджету близько 489508,52грн. у 2016році, 606785,17 грн. -2017 році

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

 

Держава

V

 

Суб'єкти господарювання,

V

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

 

         Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною  компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення податку на нерухоме майно не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

II. Цілі державного регулювання

Проект рішення розроблено з ціллю:

  • Виконання вимог чинного законодавства.
  • Врегулювання правовідносин між Скалатською міською радою та суб’єктами господарювання.
  • Встановлення ставок місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної, які б дозволили збільшити надходження до міського бюджету для виконання плану соціально – економічного та культурного розвитку Скалатської громади.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

По закінченню 2017 року рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості, будуть скасовані як такі, що не пройшли регуляторну процедуру і не поширюються на подальші періоди.  Їх дія буде розповсюджуватися на фізичних осіб – платників податку. Суб’єкти господарювання залишаться  без нормативного акту.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту12.3 статті 12 Податкового кодексу України  податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок  податку для суб’єктів господарювання у 2018 році, а фізичних осіб – платників податку у 2019 році, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету протягом двох років. 

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України, із збільшення ставок податку для юридичних осіб та розширенням пільг для незахищених верств населення

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговоренні проекту рішення.

Дозволить збільшити надходження до міського бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку громади.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Можливо, покращиться інвестиційна привабливість території через мінімальні ставки податку на нерухоме майно

По закінченню 2017 року рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості, будуть скасовані як такі, що не пройшли регуляторну процедуру і не поширюються на подальші періоди. Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок  податку для суб’єктів господарювання у 2018 році, а фізичних осіб – платників податку у 2019 році, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету протягом двох років. 

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України, із збільшення ставок податку для юридичних осіб та розширенням пільг для незахищених верств населення

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Дозволить наповнювати місцевий бюджет.

Зменшення надходжень до бюджету через надання пільг.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

 Фізичні особи – платники податку у 2019 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками.

Сплата податку у 2018 році, відповідно до Податкового кодексу, буде здійснюватися на підставі рішення Скалатської міської ради, прийнятого у 2017 році.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України, із збільшення ставок податку для юридичних осіб та розширенням пільг для незахищених верств населення

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Населення буде платити податок за ставками згідно рішення Скалатської міської ради.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

25

395

 

420

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

5,9

32,4

 

29

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2018 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками.

Покращиться інвестиційна привабливість об’єктів нерухомості.

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2018 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками.

Через ненадання додаткових пільг збільшиться нарахована сума податку.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України

Встановлення пільг на об'єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності комунальних підприємств, об’єкти стають більш привабливими для орендаторів.

Суб'єкти господарювання будуть платити податок за ставками згідно рішення Скалатької міської ради.

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 «Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)»

0 грн.,

в т.ч. податок 0 грн.

Альтернатива 2 «Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України, із збільшення ставок податку для юридичних осіб та розширенням пільг для незахищених верств населення»

 .

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

2

Рішення про встановлення податку на нерухоме майно на 2017 рік буде діяти для фізичних осіб – платників податку і в 2018 році, але воно втратить силу у 2018 році для суб’єктів господарювання, які будуть сплачувати податок за мінімальними ставками та втрачають додаткові пільги. Зменшаться надходження до сільського бюджету.

Для фізичних осіб – платників податку на нерухоме майно у 2019 році будуть діяти мінімальні ставки податку, незахищені верстви населення втрачають додаткові пільги. 

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України, із збільшення ставок податку для юридичних осіб та розширенням пільг для незахищених верств населення

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

 Суб'єкти господарювання – платники податку у 2018 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками.

Покращиться інвестиційна привабливість об’єктів нерухомості.

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2018 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками.

Громадяни у 2018 році, відповідно до Податкового кодексу, будуть сплачувати податок на підставі рішення Скалатської міської ради, прийнятого у 2017 році.

Зменшення надходжень у місцевий бюджет.

Рішення про встановлення податку на нерухоме майно на 2016 рік буде діяти для фізичних осіб – платників податку і в 2017році зі змінами від 27 січня 2017року №522, але воно втратить силу у 2017 році для суб’єктів господарювання, які будуть сплачувати податок за мінімальними ставками та втрачають додаткові пільги. Зменшаться надходження до місцевого бюджету.

 Для фізичних осіб – платників податку на нерухоме майно у 2018 році будуть діяти мінімальні ставки податку.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Суб'єкти господарювання будуть платити податок за ставками згідно рішення Скалатської міської ради.

Зменшення надходжень у місцевий бюджет.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України, із збільшення ставок податку для юридичних осіб.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 Рішення про встановлення податку на нерухоме майно на 2017 рік буде діяти для фізичних осіб – платників податку і в 2018 році, але воно втратить силу у 2018 році для суб’єктів господарювання, які будуть сплачувати податок за мінімальними ставками. Зменшаться надходження до місцевого бюджету.

 Для фізичних осіб – платників податку на нерухоме майно у 2019 році будуть діяти мінімальні ставки податку.

Х 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

1. Оприлюднення проекту рішення “ Про встановлення податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки на території Скалатської міської ради на 2018

рік” з метою отримання зауважень та пропозицій.

2. Встановлення ставок по податку для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

3. Встановлення ставок по податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

      Додаткових затрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва немає

       VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна  криза та значні темпи інфляції. Ці фактори можуть значно знизити інвестиційну привабливість  об'єктів нежитлової нерухомості для суб’єктів господарювання. Так, значні темпи інфляції посилюють ризик інвестицій, що призводить до зниження попиту на нерухоме майно.

Різке дорожчання тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати можуть вплинути на платоспроможність населення та знизити рівень надходження податку.

            Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

         Строк дії акта – до повторного відстеження (проводиться через один рік), з подальшим продовженням чи внесенням відповідних змін.   

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

Назва показника

 2016р

 2017р.

Нараховано плати з фізичних осіб в місцевий бюджет (тис. грн.)

87,115

42,907

Нараховано плати з юридичних осіб в місцевий бюджет (тис. грн.)

402,392

563,880

- розмір надходжень до місцевого бюджету, пов'язаних з дією акта – в цілому на протязі року;

- кількість об’єктів – платників місцевих податків та зборів, на яких поширюється дія запропонованого акта.

- рівень поінформованості об’єктів – платників місцевих податків та зборів:

Проект рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Скалатської міської ради  .

Один екземпляр надається до місцевого органу Державної фіскальної служби України

Підволочиського відділення Кременецької ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторним актом.

       З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування.

        У рамках зазначених методів відстеження проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до сільського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта, а також розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.

 

 

Розробник економічний відділ Скалатської міської ради

Керівник економічного відділу                                                   М.П.Баран

 

Додаток 2

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше (уточнити), гривень

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

(19,34 гривень * 0,5 годин)

Плата учасників, за подання тендерної пропозиції (визначена в Порядку)

9,67

Від 17 гривень до 1700 гривень (від одного до ста неоподаткованих мінімумів)

9,67

Від 17 гривень до 1700 гривень (від одного до ста неоподаткованих мінімумів)

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

В залежності від тарифу

В залежності від тарифу

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

          -

Не обмежено

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

            -

Не обмежено

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

           

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-


* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

-

-

-

-

__________ 
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні 
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

               

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за 
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

                          ТЕСТ

                               малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 січня 2018 року по 20 лютого 2018 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

16.01.2018 року

Робоча нарада по обговоренню стратегічного плану громади

20

Надано

пропозиції щодо вдосконалення 

проекту акта

2

08.02.2018 року

Громадські слухання з обговорення стратегії розвитку громади

25

Надано пропозиції щодо вдосконалення проекту рішення

3

09.02.2018 року

Засідання постійних комісій з питань  прав людини, законності, правопорядку, депутатської діяльності, регламенту та  з питань етики та питань планування, фінансів, бюджету та соціально- економічного розвитку

10

Про винесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення « Про встановлення ставок податку на нерухоме майно відміне від земельної дільнки на 2019 рік»

4

Робоча нарада з науковцями

0

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 395 (одиниць).

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 32,4 (відсотка) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному

суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0

0

0

5

Інші процедури

0

0

0

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

395

395

  395

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0

0

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0

0

0

10

Процедури організації

виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0

0

0

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок Формула:

0

0

0

 

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

     

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

0

0

0

15

Кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

395

395

      395

16

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

0

0

0

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва відсутні.

 

Керівник відділу                                                              М.П. Баран

 

ПРОЕКТ

                        
СКАЛАТСЬКА МІСЬКА РАДА

ПІДВОЛОЧИСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

                                                            

     Від  __.02.2018року                        

Про розгляд проекту рішення

«Про встановлення податку

на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки на території

Скалатської міської ради на 2019 рік»

 

Відповідно до ХІІ розділу ст.266  Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р.№71-VIII,  керуючись  ст..26 п.24 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,з метою збільшення надходжень до місцевого бюджету, міська рада:

ВИРІШИЛА:

  1. Встановити та затвердити на території Скалатської міської ради на 2018рік  ставки податку на нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки, фізичним та юридичним особам,  які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості згідно додатку.1
  2. Відповідно до п.п. 266.4.1. Податкового кодексу України база

оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

         а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

         б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120    

             кв. метрів;

         в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх          

             часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку  

             квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх

             часток), - на 180 кв. метрів.

  1. Пільги з податку, що сплачується на території Скалатської міської ради з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб  надаються відповідно до п.266.4 ст.266 Податкового кодексу України
  2.  Затвердити Положення про розміри та порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Скалатської міської ради. (Додаток №2).
  3. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
  4. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Скалатської міської ради.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного  та культурного розвитку, планування бюджету та фінансів Скалатської міської ради.

 

   Міський голова                                                     П.В.Савончак

   Додаток. 1

до проекту __.02.2018

 

Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської ради в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі :

Об’єкт оподаткування

Ставка податку (у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року)

Об’єкти житлової нерухомості

Юридичні особи

Фізичні особи

1. Будівлі, віднесені до житлового фонду

 

 

1.1. Житловий будинок:

 

 

1.1.1. житловий будинок садибного типу з:

 

 

а) житлових приміщень

0,5

0,05

б) допоміжних  (нежитлових) приміщень

0,5

0,01

1.2. Прибудова до житлового будинку садибного типу

0,5

0,05

3. Інші об’єкти житлової нерухомості віднесені до житлового фонду

0,5

0,05

Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб,  становлять:

Об’єкт оподаткування

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року)

Об’єкти нежитлової нерухомості

Юридичні особи

Фізичні особи

Будівлі фінансового обслуговування адміністративно-побутові будівлі, будівлі для адміністративних цілей, А3С

1

1

- будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів ,їдальні, кафе, бари, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування

1

1

Магазини, павільйони

1

1

Господарські (присадибні будівлі)

- допоміжні (нежитлові) приміщення (сараї, хліви, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні та ін)

1

 

 

 

будівлі та приміщення сільськогосподарського призначення, а саме: телятники, корівники, конюшні, споруди для вирощування молодняку, свинарники, будівлі птахівництва (пташники для вирощування бройлерів, дорослої птиці і молодняка, інкубатори), молочні комплекси. Будівлі для зберігання сільгосппродукції, а також споруди, що використовуються в якості технологічних (переробка м’ясо-молочної та зернової продукції), транспортних і ремонтних об’єктів, скалади для зберігання техніки та інші

1

0,5

- гаражі –гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки

1

0,5

- будівлі промислові та склади

1

0,5

Інші об’єкти нежитлової нерухомості

1

0,5

I.1.3. Звільнити від оподаткування  об’єктів  нерухомості учасників АТО, учасників бойових дій, чорнобильців, інвалідів І та/або ІІ групи, одиноких матерів, що виховують 2-х або більше дітей віком до 18 років, релігійні організації, статути, яких зареєстровані в установленому  законом порядку.         

266 Податкового кодексу для фізичних осіб не застосовуються до:

-об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі, встановленої пп. 266.4.1зазначеного пункту (пільга у вигляді зменшення оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку);

- об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власником з метою одержання доходу (здаються в оренду, лізінг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності) (пп. 266.4.3    п. 266.4 ст. 266 Кодексу).

I. 1.5. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи-платника податку, становить

- для житлових будинків(будинку) незалежно від їх кількості  –120м.кв.,

- для квартир(квартири) незалежно від їх кількості  60 м.кв.

- для різних типів житлової площі-180 м.кв

 I.1.5.1 За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичниї  особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для квартири) та/або 500 кв. м (для будинку), сума податку  збільшується на 25000 грн. на рік за кожен об’єкт житлової нерухомості (його частки)

 

Міський голова                                                                 П.В. Савончак

Додаток №2

                                                                 до рішення №   37сесії

Скалатської міської ради

                 від __лютого 2018 року        

 ПОЛОЖЕННЯ

про розміри та порядок справляння податку на нерухоме майно,

 відмінне від земельної ділянки  на території Скалатської міської ради.

1. Загальні положення.

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

1.2. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

- об’єкти житлової нерухомості – це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

- житловий будинок – це будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

- житловий будинок садибного типу – це житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

- прибудова до житлового будинку – це частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

- квартира – це ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

- котедж – це одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

- кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – це ізольоване помешкання у квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

- садовий будинок – це будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

- дачний будинок – це житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

Об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.

У нежитловій нерухомості виділяються:

- будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

- будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

- будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

- гаражі – гаражі (надземні і підземні) та криті автомобільні стоянки;

- будівлі промислові та склади;

- будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

- господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

- інші будівлі.                       

2. Платники податку.

2.1. житлової та нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності . Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

- якщо об’єкт житлової та нежитлової нерухомості перебуває в спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

- якщо об’єкт житлової та нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

- якщо об’єкт ох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку

3. Об’єкт оподаткування.

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх частка, які перебувають у власності органів місцевого самоврядування а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільної власності);

- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначених законом, в тому числі їх частки;

- будівлі дитячих будинків сімейного типу;

- гуртожитки;

- житлова нерухомість, непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями(батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

- об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

- будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення;

- будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

- релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність (пп. и) п. 266.2.2. статті 266 Податкового кодексу України); будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг (пп. ї) п. 266.2.2. статті 266 Податкового кодексу України);

- органи державної служби України з надзвичайних ситуацій.

4. База оподаткування.

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом  на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. Пільги із сплати податку.

5.1. База оподаткування об’єкта/ об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів.

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/ будинків, у тому числі їх часток) - 180 кв. метрів.

       За наявності у власника платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для квартири), та/або 500 кв. м(для будинку), сума податку збільшується на 25000 грн. на рік за кожен об’єкт житлової нерухомості (його частки).

Таке зменшення надається один раз на кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2.Пільги для звільнення від сплати податку на житлову та нежитлову нерухомість, що перебуває у власності фізичних осіб  надаються:

а) інвалідам І та ІІ групи;

б) учасникам бойових дій;

в) ліквідаторам аварії на ЧАЕС;

г) багатодітним сім’ям;

д) малозабезпеченим сім’ям;

ж) учасникам АТО;

з) прийомним сім’ям;

е) одиноким матерям;

є) одиноким пенсіонерам;

5.3.Надання пільг на нежитлову нерухомість,яка належить релігійним громадам.

5.4.Пільги з податку, що сплачуються з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, відповідно до пункту 5.1 цього Положення.

       - об'єкти оподаткування, що використовуються їх власником з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг,позичку, використовується у підприємницькій діяльності).

6.Ставка податку.

6.1. Ставка податку встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а) 0,05% - для житлової нерухомості;

б) 0,01% - для нежитлової нерухомості.

Ставка податку для юридичних осіб встановлюється в таких розмірах:

а) 0,5% - для житлової нерухомості;

б) 0,5% - для нежитлової нерухомості.

7.Податковий період.

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8.Порядок обчислення суми податку.

8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власника платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної, відповідно до пунктів «а» і «б» п.5.1 цього Положення, враховуючи пільги та відповідні ставки податку;

б) за наявності у власника платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів зменшеної, відповідно до пунктів «а» і «б» п.5.1 цього Положення, враховуючи пільги та відповідні ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 5.1. цього Положення, враховуючи пільги та відповідну ставку податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

8.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно пунктів 8,1,, 8.2. цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Скалатської міської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси(місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітнім) періодом роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником, починаючи з місяця, в якому виникло право з власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Платники податків мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нараховані суми податку.

У разі виникнення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місце проживання(реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу, подавати контролюючим органам відомості, необхідні для  розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкту нерухомого майна, станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів  оподаткування декларацію за формою, встановлено у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ,  з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою-платником подається протягом 30 календарних днів  з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком:

8.6 У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

З метою формування реєстру платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, власники об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (фізичні особи) на підставі оригіналів документів про право власності на об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості можуть здійснювати звірку відомостей щодо об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у їх власності, до 31 грудня 2016 року (включно).

 

             Секретар міської ради                                          Магмет С.М.

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Оцініть роботу апарату Скалатської міської ради

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь